Odpowiedź na tekst zamieszczony na portElu 17 marca br., pt. "Kwestia pieniędzy..."

Pragnę uspokoić obawy Pana dr Michała Glocka, prezesa Stowarzyszenia Lastadia, który zabrał w ostatnich dniach głos na Portelu – dla władz Elbląga współpraca z obwodem kaliningradzkim jest jednym z priorytetów, czego dowodem są liczne spotkania  z przedstawicielami rosyjskich władz, biznesu czy kultury po obu stronach granicy.


A oto szczegóły:
1)      15 lutego 2011 – wiceprezydent Adam Witek spotkał się z przedstawicielami Konsulatu RP w Kaliningradzie. Podczas spotkania ustalono, że Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu RP będzie wspierał działania Elbląga związane z szeroko rozumianą promocją gospodarczą.

2)      16 maja 2011 r. - wizyta przedstawicieli rządu obwodu kaliningradzkiego na czele z wicegubernatorem Romanem Skoryjem. Rosjanie zapoznali się z ofertą Elbląskiego Parku Technologicznego i podstrefy Elbląg Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

3)      22-24 maja 2011 r. – wyjazd z misją gospodarczą do Kaliningradu. Elbląskiej delegacji przewodniczył wiceprezydent Tomasz Lewandowski, do obwodu pojechali właściciele kilku elbląskich firm, przedstawiciele Elbląskiej Izby Gospodarczej, by rozmawiać o gospodarczej współpracy. W Kaliningradzkiej Izbie Handlowo-Przemysłowej odbyła się prezentacja Elbląskiego Parku Technologicznego i Portu w Elblągu. W kaliningradzkiej Galerii Sztuki  zaprezentowana została wystawa fotograficzna „Elbląskie pocztówki”, pokazująca wszechstronne oblicze naszego miasta. Wystawa, dzięki staraniom Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, była też pokazywana w innych miejscowościach obwodu.

4)      25 maja 2011 r. – wizyta studyjna rektorów i dyrektorów Północno-Zachodniej Akademii Służby Państwowej. Spotkanie w Elblągu z prezydentem Grzegorzem Nowaczykiem.

5)      10-11 września 2011 r. -  udział przedstawicieli Elbląga (wiceprezydent Adam Witek, doradca ds. finansowo-ekonomicznych Witold Strzelec) w Święcie Kaliningradu.

6)      20 września 2011 r. - wizyta studyjna rosyjskich dziennikarzy – spotkanie z wiceprezydent Grażyną Kluge. Rosjanie zapoznali się z atrakcjami turystycznymi regionu (rejs Kanałem Elbląskim) oraz ofertami gospodarczymi (Port Morski, Elbląski Park Technologiczny, Browar w Elblągu Grupa Żywiec)

7)      20-21 września 2011 r. – Udział Rosjan w I Elbląskim Forum Gospodarczym. W spotkaniu wzięli udział, m.in. Olga B. Popowa, zastępca szefa administracji Wielkiego Nowogrodu, Aleksandr N. Grigorjew, przewodniczący Komitetu Gospodarki Wielkiego Nowogrodu, Władimir Piwnik, dyrektor Kaliningradzkiego Centrum Naukowo-Innowacyjnego.

8)      22-23 września 2011 r. – udział przedstawiciela Elbląga (Bartosz Babraj, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta) w konferencji Programu Współpracy Transgranicznej w Kaliningradzie.

9)      30 września 2011 r. – konferencja pod hasłem „Talenty-Turystyka-Transport” w sprawie współpracy Elbląga, Gdańska i Kaliningradu. Stronę rosyjską reprezentował  Władimir Kuzin, zastępca przewodniczącego Komitetu Gospodarki, Finansów i Kontroli.

10)    7-8 października 2011 r.  – udział przedstawicieli Elbląga w VIII Polsko-Rosyjskim Forum Turystycznym w Kaliningradzie. Prezentacja Elbląga jako miasta atrakcyjnego turystycznie.

11)    24 października 2011 r. - wizyta przedstawicieli rządu obwodu kaliningradzkiego i konsula Konrada Wolińskiego. Omówiono i pokazano atrakcje turystyczne miasta, a także nasze propozycje dotyczące współpracy gospodarczej (Port Morski, Elbląski Park Technologiczny).

12)    1-2 listopada 2011 r. - przyjazd przedstawicieli branży turystycznej z terenu całej Rosji (20 dziennikarzy i 60 touroperatorów) w ramach VIII Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznego,  wszechstronna prezentacja turystycznych walorów Elbląga i regionu.

13)    8 listopada 2011 r. - Konferencja „Gdańsk - Elbląg - Kaliningrad kierunki współpracy portów” – udział przedstawicieli Tarnopola, spotkanie z wiceprezydentem Tomaszem Lewandowskim.

14)    26 stycznia 2012 r. - Spotkanie robocze szefów centrów i punktów informacji turystycznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego w sprawie współpracy związanej z wprowadzeniem małego ruchu granicznego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Elblągu. Do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kaliningradzie zostały przekazane materiały informacyjne o Elblągu. Materiały promocyjne obwodu kaliningradzkiego  dostępne są w Informacji Turystycznej mieszczącej się w Ratuszu Staromiejskim.

15)    W dniach 13-15 kwietnia Elbląg weźmie udział w IX Targach Turystycznych „Jantur”, promując Elbląską Strefę Kibiców, zachęcając Rosjan do odwiedzenia naszego miasta w celach turystycznych i tak zwanej turystyki zakupowej.

Przygotowywana jest także wizyta Prezydenta Elbląga Grzegorza Nowaczyka w Kaliningradzie. W ramach misji gospodarczej nasze miasto zaprezentuje Rosjanom działające w Elblągu klastry turystyczne.

W związku z mistrzostwami Europy w piłce nożnej Elbląg przygotował ulotki w języku rosyjskim promujące Elbląską Strefę Kibica i nasze miasto (będą kolportowane m.in. na targach w Kaliningradzie), przygotowano reklamę w wydaniu „Po sąsiedzku”, które pod koniec marca będzie kolportowane na przejściach granicznych z obwodem oraz dodawane do części nakładu „Kaliningradzkiej Prawdy”, pojawi się również reklama na portalu Kaliningrad.ru, promująca miasto i Elbląską Strefę Kibica.

Przykładem na skuteczną współpracę z rosyjskim biznesem jest sytuacja w elbląskim porcie, gdzie operatorem została spółka, założona przez rosyjskiego potentata przeładunkowego, co gwarantuje pozyskanie nowych klientów, zwiększenie przeładunków i rozwój portu.

 

Anna Kleina
rzecznik Prezydenta Elbląga