Odpowiedź na stanowisko EKO z dn. 31 stycznia 2012 r.

W odpowiedzi na stanowisko Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego, zamieszone w lokalnych mediach , informuję, że w ostatnim czasie wiele zamierzeń władz miasta, które mają lub będą miały duży wpływ na życie elblążan, było konsultowanych za pomocą różnych narzędzi:

1.    Ponad tysiąc osób wzięło udział w badaniach fokusowych i ankietowych dotyczących promocji miasta. Wyniki tych badań posłużą do opracowania Strategii Promocji Elbląga, która właśnie powstaje. Wkrótce odbędą się kolejne badania w tej sprawie.

2.    Zarząd Komunikacji Miejskiej za pomocą ankiet przepytał 1400 losowo wybranych kierowców na temat funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. Na podstawie wyników ankiet ZKM przygotował projekt zmian w strefie, które radni będą głosować na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Wśród najważniejszych zmian są:  skrócenie godzin działalności strefy, wprowadzenie opłaty 50 gr za postój do 15 minut, likwidacja stawki progresywnej za dłuższe parkowanie, zwiększenie liczby miejsc dla osób niepełnosprawnych.

3.    Zarząd Dróg szeroko konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące organizacji ruchu drogowego w mieście. Każdy mieszkaniec drogą mailową może zgłaszać uwagi do proponowanych rozwiązań. W ubiegłym roku w ten sposób konsultowano organizację ruchu na starówce, obecnie trwają kolejne konsultacje, dotyczące następnych zmian w tej dzielnicy miasta. Dodatkowo w sprawie ruchu na starówce w kwietniu ubiegłego roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami w ratuszu. Na wniosek mieszkańców Zarząd Dróg zmienił też zasady funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Ogólnej.

4.    Prezydent Elbląga organizuje bezpośrednie konsultacje społeczne w Urzędzie Miejskim. Nową praktyką jest to, że odbywają się one w godzinach popołudniowych, by mogło wziąć w nich udział jak najwięcej osób. W ten sposób konsultowano m.in. budżet na 2012 rok, plan zagospodarowania tej części miasta, w której rozbudowę planuje Centrum Handlowe Ogrody, debatowano o przyszłości elbląskiego sportu.  Już dzisiaj zapraszam na kolejne konsultacje, związane z nowym planem zagospodarowania, dotyczącym rozbudowy Centrum Ogrody. Odbędą się one 28 lutego o godz. 17 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

5.    Nowy Program Mieszkaniowy, o którym EKO wspomina w swoim stanowisku, został wypracowany przez powołany przez Pana Prezydenta zespół, po wielomiesięcznych burzliwych dyskusjach z wszystkimi klubami Rady Miejskiej i związkami zawodowymi. O tym, czy wejdzie w życie zdecydują radni na sesji 14 lutego. Większość zapisów programu, jeśli zostanie przegłosowany, wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 roku. Ten czas będzie przeznaczony na szeroką kampanię informacyjną.

To tylko kilka z licznych przykładów ważnych dla mieszkańców spraw, w których pytamy ich o zdanie. Cieszymy się, że Elbląski Komitet Obywatelski deklaruje współpracę w sprawie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji istotnych dla naszego miasta. Władze miasta oraz pracownicy Urzędu Miejskiego są na taką współpracę otwarci.

Rafał Gruchalski
Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej w Elblągu