Sprostowanie nieprawdziwych informacji

W nawiązaniu do artykułów, które pojawiły się w lokalnych mediach, Urząd Miejski informuje, że: -nieprawdziwa jest informacja o zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego pracownika Urzędu Miejskiego,
- funkcjonariusze CBA zabezpieczyli w czwartek, 17 maja 2012 r. dokumenty związane z dwoma projektami unijnymi z lat 2009 – 2010; nikogo nie przesłuchiwano
- funkcjonariusze CBA  wykonywali czynności na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku polegające na zabezpieczeniu dobrowolnie wydanych dokumentów.
Żądamy od portali www.elblag24.pl oraz www.info.elblag.pl sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w artykułach z dnia 17 maja br. Informujemy, że władzom miasta zależy na dogłębnym wyjaśnieniu tej sprawy, która dotyczy poprzedniej kadencji samorządu.