Programy polityki zdrowotnej

Prezydent Miasta Elbląg ogłasza powtórny konkurs ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2019-2020

 

Raport końcowy z realizacji „Programu profilaktycznego przeciw zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu miasta Elbląg”