Elbląskie Nagrody Kulturalne

29 marca 2011 r. odbyła się w Bibliotece Elbląskiej Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych. Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk wręczył stypendia i nagrody. Galę uświetnił koncert Karoliny Cichej z udziałem Tomasza Steńczyka.
Laureaci:
NAGRODA ARTYSTYCZNA PREZYDENTA ELBLĄGA
Tomasz Steńczyk - śpiewający gitarzysta, wykonujący również piosenkę artystyczną. W ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w konkursach ogólnopolskich. Jurorzy festiwali podkreślają świeżość jego interpretacji, charakterystyczny głos i nienaganną dykcję.
Najważniejsze osiągnięcia artysty z 2010 r.:
- Grand Prix na „XIV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Słowa … Czy to jest
Kochanie” oraz nominacja do konkursu Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie,
- I miejsce Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie,
- I miejsce oraz nagroda Prezydenta Krakowa na „Grechuta Festival”,
- Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury,
- „Talent Roku 2010”,
- Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.
NAGRODA „KREATOR KULTURY”
Krzysztof Bidziński – animator kultury, organizator koncertów, zajmuje się dziennikarstwem i dokumentalistyką, sympatyk i propagator dokonań elbląskiej sceny muzycznej - muzyk samouk. Od 2007 roku redaktor naczelny Muzycznego Elbląga oraz twórca Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej. W 2009 roku z jego inicjatywy ukazała się płyta „Teraz MY, Reszta Może Poczekać”, gdzie znalazły się utwory 15 elbląskich zespołów z każdego gatunku muzycznego. W 2010 roku wyprodukował płytę, promującą 17 grup z Warmii i Mazur.
Wojciech Mikołaj Ławrynowicz
Współzałożyciel Stowarzyszenia Elbląg Europa - Wojciech Ławrynowicz działa społecznie od wielu lat na rzecz elbląskiej kultury i organizacji pozarządowych. Jest pasjonatem i odtwórcą historii oraz promotorem dorobku dziedzictwa i kultury Regionu Elbląskiego.
Jest współzałożycielem GRUPY TRUSO - nieformalnego zrzeszenia drużyn wczesnośredniowiecznych. Jedną z wielu imprez jakie organizuje jest Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie z Truso w Elblągu”. Angażuje się w pracę elbląskich organizacji pozarządowych. Swoje działania realizuje społecznie, wnosząc wkład w życie kulturalne Elbląga.
STYPENDIUM ARTYSTYCZNE MIASTA ELBLĄG
1. Maja Andrzejewska - w zespole Państwowych Szkół Muzycznych uczy się gry na skrzypcach. Jej najważniejsze osiągnięcia uzyskane w 2010 r. to: zdobycie I miejsca oraz nagród specjalnych za najlepsze wykonanie utworu kompozytora słowackiego i najlepsze wykonanie utworu kompozytora XX wieku na Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe” na Słowacji.
2. Aleksandra Cieślak - gitarzystka, która uczy się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Do sukcesów 2010 roku może zaliczyć: zdobycie I miejsca w Sopockich Kameraliach Gitarowych oraz I miejsca w Regionalnym Konkursie Gitarowym w Olsztynie. Zdobyła również wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie im. Łukasza Pietrzaka w Jeleniej Górze i II miejsce w Ogólnopolskim Wiosennym Konkursie Gitarowym w Lublinie.
3. Jakub Grzelachowski – gra na wiolonczeli, jest uczniem elbląskiej szkoły muzycznej. Jego osiągnięcia artystyczne w 2010 to zdobycie I miejsca w Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Malborku, wyróżnienie na Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych w Bydgoszczy, a także III miejsce na gdańskim Forum Młodych Wiolonczelistów.
4. Sandra Springhorn - uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Może poszczycić się zdobyciem I i II miejsca w dwóch kategoriach w konkursie Młodych Tancerzy w Warszawie. Występowała na scenach Opery Narodowej w Warszawie, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, a także na Akademii Muzycznej w Gdańsku.
5. Maciej Budyś - młody filmowiec, jest uczniem Gimnazjum nr 3 w Elblągu. Jego osiągnięcia w 2010 r. to II nagroda na Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych The One Minute oraz I nagroda w konkursie „Filmoteka Szkolna” za krótki film ilustrujący kampanię „Kultura się liczy”, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.
6. Mikołaj Wojciechowski - jest uczniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Gra na wiolonczeli. Osiągnięcia artystyczne 2010 roku: Nagroda Dyrektora Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, II miejsce w X Młodzieżowym Konkursie Wiolonczelowym w Poznaniu.
7. Adam Piórkowski – ten młody pianista elbląskiej szkoły muzycznej mimo że ma dopiero siedemnaście lat jest już stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do jego najważniejszych osiągnięć artystycznych w 2010 należą: III nagroda i uznanie jury za wykonanie utworu „Róże i ciernie” Juliusza Zarębskiego podczas Konkursu Pianistycznego w Płocku, a także II nagroda za najlepsze wykonanie utworów Sergiusza Rachmaninowa na Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów w Kaliningradzie.
8. Miriam Stołowska - jest uczennicą Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. W 2010 r. zdobyła: I nagrodę w kategorii malarstwo w Konkursie Makroregionalnym Średnich Szkół Plastycznych „Teraz Chopin 2010” oraz w drodze trójetapowych eliminacji na Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Malarskie inspiracje muzyką Chopina” otrzymała wyróżnienie z prawem udziału w Malarskich Kursach Mistrzowskich w Łańcucie, prowadzonych przez profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie.
9. Paulina Witka - uczy się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu. Specjalizuje się w tańcu ludowym. Jej główne osiągnięcia w 2010 r. to zdobycie I miejsca na Królewskim Turnieju Tańców Polskich w Warszawie, II miejsca na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O Muszlę Bałtyku”, a także III miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „Warmia 2010” w Olsztynie.
10. Natalia Zawistowska – jest uczennicą Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Elblągu. Jej osiągnięcia artystyczne w 2010 to: wyróżnienie w Gdyńskim Konkursie Skrzypcowym w Gdyni oraz III miejsce na Oruńskim Konkursie Skrzypcowym w Gdańsku.
11. Gabriel Ciechorski ma 9 lat i uczęszcza do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, gdzie uczy się grać na skrzypcach. W 2010 r. zdobył II miejsce na Sopockim Konkursie Skrzypcowym w Sopocie oraz wyróżnienie w VII Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie.
12. Weronika Głowińska - uczy się w elbląskiej szkole muzycznej. Najważniejszym osiągnięciem artystycznym, które uzyskała w 2010 r. było zdobycie III miejsca w Regionalnym Konkursie Wiolonczelowym w Olsztynie.
13. Wiktoria Głowińska - uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.
Młoda skrzypaczka może poszczycić się w zdobyciem wyróżnienia na Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe” 2010 na Słowacji.
14. Członkowie zespołu Five of Greek: Łukasz Krajewski, Martin Schwill i Maciej Domski - to młodzi obiecujący muzycy znani doskonale elbląskim słuchaczom muzyki rockowej. Najważniejsze osiągnięcia artystyczne zespołu w 2010 r.: I miejsce podczas II edycji Przeglądu Muzyki Rockowej Elbląg Rocks Europa, II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcej w Pasłęku. Reprezentowali Elbląg na składance „Muzyczna Warmia i Mazury”.
Kapituła Elbląskich Nagród Kulturalnych:
- Bożena Sielewicz - Naczelnik Wydziału Kultury UM;
- Paweł Kukliński - p.o. Dyrektora Elbląskiej Orkiestry Kameralnej;
- Roma Jaruszewska - artysta plastyk, pedagog;
- Wojciech Karpiński - muzyk, pedagog, radny;
- Janina Dziwniel - Stępka - pedagog, instruktor teatralny;
- Anna Panek - artysta, plastyk;
- Jarosław Grabarczyk - dziennikarz;
- Jarosław Denisiuk - Dyrektor Galerii EL.
Kwoty:
Stypendia Artystyczne Miasta Elbląg
1) Sandra Springhorn – 3.000 zł
2) Maciej Budyś – 3.000 zł
3) Aleksandra Cieślak – 3.000 zł
4) Adam Piórkowski – 3.000 zł
5) Miriam Stołowska – 3.000 zł
6) Maja Andrzejewska – 3.000 zł
7) Paulina Witka – 2.000 zł
8) Jakub Grzelachowski – 2.000 zł
9) Wiktoria Głowińska – 1.500 zł
10) Mikołaj Wojciechowski – 1.500 zł
11) Natalia Zawistowska – 1.000 zł
12) Gabriel Ciechorski – 1.000 zł
13) Weronika Głowińska – 1.000 zł
14) Łukasz Krajewski – 1.000 zł
15) Martin Schwill – 1.000 zł
16) Maciej Domski – 1.000 zł
Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga: Tomasz Steńczyk– 5.000 zł
Nagroda „Kreator Kultury”:
1) Krzysztof Bidziński– 4.500 zł
2) Wojciech Ławrynowicz – 3.500 zł
Nie przyznano Nagrody „Wydarzenie Roku”.