Modernizacja 503

Już niebawem rozpoczną się roboty drogowe związane z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 503 w Elblągu. Przebudowa odcinka drogi biegnącego od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju zaplanowana jest na dwa lata.

Projekt przewiduje powstanie dwóch rond. Pierwsze z nich zlokalizowane będzie w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Browarna, Robotnicza, Teatralna. Drugie rondo będzie znajdować się u zbiegu ulic Brzeskiej, Browarnej i Mostu Unii Europejskiej. Drugą jezdnię zyska aleja Armii Krajowej, ul. Pocztowa oraz ul. Browarna od ul. Brzeskiej do ul. Mazurskiej. Ogółem modernizacji poddanych zostanie ponad 30 skrzyżowań, miastu przybędzie 8 km nowych chodników oraz 2 km ścieżek rowerowych. To tylko część zmian jaka czeka kierowców i pozostałych użytkowników ruchu drogowego w tej części Elbląga.
Celem realizacji projektu jest wzrost dostępności komunikacyjnej regionu i miasta Elbląg poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury drogowej, umożliwiającej wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta.
Projekt wpisuje się w wieloletni, kompleksowy program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Elbląga, która jest niezbędnym czynnikiem warunkującym rozwój społeczno gospodarczy miasta.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz mieszkańców budynków zlokalizowanych wzdłuż modernizowanych ulic a także wzmocnienia konstrukcji drogi i poprawę parametrów ruchu.
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego będzie możliwa dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych, m.in. polepszenie przekrojów dróg, przebudowa skrzyżowań zwiększająca ich przepustowość i bezpieczeństwo, usunięcie kolizji z siecią tramwajową i przebudowa tej sieci, poprawa konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowy przystanków komunikacji miejskiej i budowa ścieżek rowerowych.

Planowane zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2013 roku.
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.   

logo

logo - logo