Ankieterzy ZKM

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, jako spółka odpowiedzialna za zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) w Elblągu, od 10 listopada, przez kolejnych 10 dni roboczych przeprowadzi na terenie parkingów anonimową ankietę dotyczącą funkcjonowania Strefy.
Odbędzie się to w ramach monitorowania skutków wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie Strefy Płatnego Parkowania.

Przeprowadzone badania powinny dostarczyć informacji, w jaki sposób elblążanie korzystają z miejsc postojowych objętych Strefą. Będzie to istotny czynnik przy rozpatrywaniu ewentualnych zmian  w funkcjonowaniu SPP.

- Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich kierowców korzystających z parkingów objętych Strefą o udzielenie odpowiedzi na 11 pytań zadawanych przez ankieterów. - mówi Michał Górecki rzecznik ZKM.