Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych

W związku ze zbliżającym się  Dniem Wszystkich Świętych i okresem przedświątecznym przed dniem l listopada wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu układu komunikacyjnego miasta i funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej.

Cmentarz komunalny AGRYKOLA:
1)    na ul. Agrykola w  dniach 30.10. - 01.11. od godz. 8°° - 22°° będzie obowiązywał "zakaz ruchu w obu kierunkach". Zakaz nie będzie dotyczył pojazdów: służb porządkowych  ( ZZM, Cleaner, ZUO) i sprzedających kwiaty, których właściciele posiadają ważne przepustki wydane przez Zarząd Zieleni Miejskiej
2)    postój samochodów będzie możliwy na parkingu przy ul. Kościuszki, do którego wjazd /wyjazd jest jednokierunkowy
3)    na ul. Wspólnej , ul. Kościuszki (od ul. Podchorążych do Toruńskiej) i ul. Sienkiewicza - w dniach od 29.10. do 01.11. będzie obowiązywał obustronny "zakaz zatrzymywania się" z tabliczkami T-24 wskazującymi, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

Cmentarz komunalny DĘBICA:

4)    dojazd do Cmentarza Dębica w godz.  600-1800 od strony skrzyżowania z ul. Grottgera i Rawską w dniach od 30.10 do 1 listopada będzie zamknięty  i udostępniony wyłącznie dla:
a)    autobusów komunikacji miejskiej oraz autobusów przewoźników prywatnych. Dowóz osób na cmentarze przez autobusy prywatne będzie możliwy tylko po uzyskaniu zgody od Zarządu Komunikacji Miejskiej, który będzie wydawał oznakowanie dla autobusów upoważnionych na wjazd na teren cmentarza. Informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie ZKM sp. z o. o.  w Elblągu na ul. Browarnej 90   tel. centrali 55 230-79-00.

Autobusy komunikacji miejskiej będą oznakowane cyframi i literami.

Autobusy oznakowane cyframi o numerach 6, 7, 9, 11, 14, 15, 27, 31, 40, 45  będą dojeżdżały na górną (starą)  pętlę – przy starej kaplicy cmentarza.

Autobusy oznakowane literami A, B, C, H, P  będą dojeżdżały do nowej części cmentarza na dolną (nową) pętlę– przy nowej kaplicy cmentarza.

Na obu pętlach autobusowych zakazany będzie postój innych pojazdów niż autobusy komunikacji miejskiej i prywatnej.

W celu ograniczenia blokowania górnej pętli autobusowej, przewoźnicy prywatni będą wpuszczani przez Policję tylko na dolną - nową  pętlę cmentarza.
Na parkingu, gdzie znajduje się pętla w dniach 30.10 - 01.11, zostanie wprowadzony  ruch  jednokierunkowy.

b)    taksówek z pasażerami, które będą wpuszczane na teren przy cmentarzu w ilości regulowanej przez Policję. Taksówki będą mogły zatrzymywać się wyłącznie na wyznaczonych tymczasowo postojach .
c)    służb miejskich i porządkowych ( ZZM, Cleaner, ZUO)

d)    pojazdów sprzedających kwiaty (do godz. 10 00), których właściciele posiadają ważne przepustki wydane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
tel. 55 234-15-16.

5)    dojazd do Cmentarza Dębica będzie odbywał się od strony drogi krajowej nr 22 , w dniach 30.10 do 1 listopada będzie on udostępniony wyłącznie dla:

a)   pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się. Pojazdy te powinni posiadać umieszczone za przednią szybą pojazdu karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych  (wydawane przez Departament Społeczny Urzędu Miejskiego w Elblągu  tel. 55 239-30-23). Wyżej wymienieni będą wpuszczani na teren przy cmentarzu w  ilości regulowanej przez Policję.
W przypadku dużych utrudnień w ruchu drogowym Policja czasowo nie będzie    wpuszczać w/w pojazdów na teren cmentarza i okolic.

b)   pojazdów osób duchownych  

c)    mieszkańców dojeżdżających do swoich posesji przez zamknięty odcinek ul. Łęczyckiej, po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce  zamieszkania.

d)    pracowników i właścicieli firm usytuowanych przy zamkniętym odcinku  ul. Łęczyckiej, po okazaniu potwierdzających to dokumentów.

6)   ul. Łęczycka:  w dniach 30.10. - 01.11
a)    na odcinku od skrzyżowania z ul. Grottgera i ul. Rawską do Cmentarza Dębica  obowiązywać będzie  (tak jak obecnie) obustronny "zakaz zatrzymywania się"
b)     na odcinku od ulicy Dalekiej (dzielnica Stagniewo) do Cmentarza Dębica (stara kaplica) w dniach 30.10. - 01.11. w godz. 600-1800  będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu ( z góry w dół ) i możliwość parkowania pojazdów po lewej stronie
jezdni

7)    w dniach  30.10. - 01.11 sygnalizacja świetlna na ul. Bema i ul. Grunwaldzkiej/ Grottgera może być wyłączona a ruch drogowy może być kierowany przez Policję.

8)     ruch pieszych
Na odcinku ul. Łęczyckiej do nowej pętli cmentarza będzie odbywał się chodnikiem, a na odcinku pomiędzy obu pętlami autobusowymi piesi  mogą poruszać się wyłącznie wewnętrznymi alejkami Cmentarza Dębica, ponieważ na poboczu i jezdni ul. Łęczyckiej obowiązuje „zakaz ruchu pieszego”

9)    W przypadku dużych utrudnień Policja ustawi przy zjeździe z drogi krajowej nr 22 patrol regulujący ruchem i informujący o konieczności zawrócenia lub czasowo oznakuje  brak możliwości dojazdu do cm. Dębica.