Bezpłatne znakowanie psów

W ramach Miesiąca Dobroci dla Zwierząt i Światowego Tygodnia Zwierząt obchodzonych corocznie w październiku, na terenie Elbląga rozpoczęła się akcja bezpłatnego znakowania psów mikroczipami. Celem akcji jest zapobieganie bezdomności psów.

Po oznakowaniu psa dane właściciela i informacje o psie wprowadzane są do elektronicznej bazy osób posiadających psy na terenie Elbląga, funkcjonującej w ramach ogólnopolskiej elektronicznej Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt. Dzięki mikroczipowi można szybko, w sposób jednoznaczny określić osobę, do której pies należy i zawiadomić ją, gdzie pies przebywa.

1.    Akcja obejmie bezpłatne oznakowanie mikroczipem 500 psów (ilość mikroczipów jest ograniczona) i potrwa do wykorzystania wszystkich mikroczipów albo max do 5.12.br. (poniedziałek).
2.    Oznakować psa mikroczipem mogą osoby zameldowane w Elblągu. Osoba chcąca oznakować psa winna posiadać przy sobie dowód osobisty.
3.    Oznakowanie psa jest bezpłatne dla jego właściciela. Koszty akcji pokrywane są ze środków budżetu miejskiego.
4.    Psa można oznakować we wszystkich zakładach leczniczych dla zwierząt w Elblągu.

Plakat