Trening systemu alarmowania i ostrzegania

syreny
12 maja 2015 r. w godz. 6.00 - 19.00 odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, którego jednym z elementów jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny oraz związany z tym trening systemu alarmowania i ostrzegania polegający na włączeniu syren alarmowych na zagrożonym obszarze kraju (ogłoszenie i odwołanie alarmu). Ogłoszenie alarmu sygnalizuje się przez dźwięk modulowany syreny przez 3 minuty, a odwołanie alarmu – dźwięk ciągły syreny również przez 3 minuty. Scenariusz ćwiczeń przewiduje ewentualne uruchomienie systemu alarmowania w różnych rejonach województwa.

Sygnał do włączenia syren zostanie nadany ze stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu. Komunikat o ćwiczeniu Renegade-Kaper 15/I zostanie zamieszczony również w Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO).

Organizatorem ćwiczenia RENEGADE - KAPER 15/I jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

więcej informacji: http://do.wp.mil.pl/artykuly/aktualnosci/2015-05-11-cwiczenie-renegade-kaper-15i/