Spotkania informacyjne dla dzielnicy Zatorze

Zapraszamy na otwarte spotkania informacyjne, na których omawiane będzie opracowanie rozwiązań projektowych dla zadania „Poprawa powiązań komunikacyjnych dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta Elbląga".

Powyższy dokument opracowywany jest jako element projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego" z dofinansowaniem środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz projektant, który przedstawi planowane rozwiązania koncepcyjne dla bezkolizyjnego połączenia dzielnicy Zatorze z centrum miasta.

Spotkania odbędą się:

- 12 maja br. o godzinie 14:00 w sali nr 300 Urzędu Miejskiego w Elblągu (przedsiębiorcy i inne podmioty zlokalizowane w obszarze dzielnicy Zatorze zarejestrowane w systemie REGON);

- 12 i 13 maja br. o godzinie 17:00 w Gimnazjum nr 7 przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

pomoc techniczna