Informacja na temat transportu dla osób niepełnosprawnych w dniu wyborów

Prezydent Miasta informuje, że w dniu wyborów Urząd zapewni transport osób niepełnosprawnych do wybranego lokalu wyborczego. W celu skorzystania z pomocy należy  w dniu wyborów zgłosić potrzebę transportu pod numerem telefonu: 55 239-33-99 w godzinach od 7.30 do 20.30.