Miasto i region otwarte na Skandynawię

otwarci na Skandynawię
Dziś w Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja "Otwarci na Skandynawię", która ma się przyczynić do większego otwarcia naszego regionu na ofertę biznesową krajów skandynawskich. Spotkanie oficjalnie zainaugurowali Gustaw Marek Brzezin marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Witold Wróblewski prezydent Elbląga.

Tytuł konferencji wskazuje na przychylność naszego regionu dla biznesu ze Skandynawii. Liczymy na wymianę gospodarczą i bezpośrednie inwestycje w naszym regionie, który z racji dodatniego bilansu gospodarczego jest cały czas atrakcyjny. Z funduszy unijnych, regionalnych i sektorowych, wykorzystaliśmy już blisko 99% przyznanych środków, to blisko 4 miliardy złotych. W nowej perspektywie unijnej około 620 milionów euro przeznaczonych zostanie na rozwój sfery gospodarczej w naszym regionie. Warmia i Mazury opierają swoją dynamikę na kilku gałęziach, tzw. inteligentnych specjalizacji, są to - meblarstwo, woda i żywność. To właśnie u nas są dobre warunki do inwestowania i coraz lepiej wykształcona, fachowa kadra - opisywał i wyliczał walory naszego regionu Gustaw Marek Brzezin marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Cieszę się, że do Elbląga udało się przyciągnąć tego typu konferencję. Jesteśmy przykładem miasta otwartego na nowych inwestorów. Elbląg posiada dobre połączenia komunikacyjne, tereny inwestycyjne, ok. 60 hektarów, wykształcone kadry i rozwijaną współpracę w tzw. złotym trójkącie - wiedza, władza i biznes. W strefie ekonomicznej i w Elbląskim Parku Technologicznym ulokowały swoje siedziby już 32., między innymi firma Acoustics związana z kapitałem norweskim, liczymy na kolejnych inwestorów, dlatego życzę Państwu owocnych rozmów - mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski

otwarci na Skandynawię
otwarci na Skandynawię

Praktyczne porady

W spotkaniu biorą udział przedsiębiorcy z naszego regionu i Skandynawii, tak więc tematyka poszczególnych wystąpień i rozmów panelowych dostarczyła wielu praktycznych wskazówek. Podczas wystąpień prezentowany był potencjał inwestycyjny Warmii i Mazur, czy sposoby przeniesienia biznesu do naszego regionu. Uczestnicy konferencji prezentowali również uwarunkowania prawne w funkcjonowaniu gospodarczym Polski i krajów skandynawskich. Konferencja zakończyła się panelem: Warmia i Mazury w oczach przedstawicieli firm skandynawskich oraz prezentacją dwóch studium przypadku pn. Biznes ze Skandynawią i Dobre praktyki we współpracy z kontrahentami ze Skandynawii.