96. rocznica powstania Związku Inwalidów Wojennych RP

Najstarsza organizacja kombatancka - Związek Inwalidów Wojennych obchodzi 96. rocznicę powstania. Dziś w Elblągu uczciliśmy wszystkich tych, którzy zajmowali się i nadal zajmują poszkodowanymi w działaniach wojennych.

Związek powstał w 1919 roku z potrzeby niesienia pomocy weteranom, którzy okaleczeni wracali z frontów I wojny światowej.

- Powrót tych ludzi do społeczeństwa czasów pokoju był trudny,
jednak to właśnie dzięki Związkowi nie byli oni pozostawieni sami sobie. Związek upominał się o uprawnienia dla inwalidów i ich rodzin, reprezentował swoich członków wobec władz i innych organizacji, a codzienną pracą budował szczególną rangę inwalidztwa wojennego
w polskim społeczeństwie. Dzisiejszy Związek Inwalidów Wojennych RP jest kontynuatorem przedwojennej tradycji i choć w mniejszej skali, jego zadania są aktualne również dziś. Niesie pomoc ludziom okaleczonym przez wojnę, zapewnia im godne warunki życia oraz dostęp do opieki społecznej i zdrowotnej – podkreślał w swoim wystąpieniu Prezydent Witold Wróblewski.

W Elblągu szczytną kartę działalności Związku symbolizuje obelisk, który został odsłonięty kilka lat temu w Parku Traugutta, przy którym odbyły się uroczystości rocznicowe.