Elblążanie uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej

Dziesiąty kwietnia 2010 roku to kolejna tragiczna data, w historii naszej ojczyzny. W największej tragedii lotniczej w historii Polski, która wydarzyła się pod Smoleńskiem zginęło 96 wybitnych przedstawicieli naszego kraju reprezentujących różne środowiska i ugrupowania polityczne. Wśród ofiar były osoby piastujące najważniejsze stanowiska, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką, przedstawiciele wojska, duchowieństwa, środowisk kombatanckich oraz rodziny ofiar katyńskich. Zginęły osoby, które z wielkim zaangażowaniem służyły Polsce. Dziś, w piątą rocznicę tych tragicznych wydarzeń elblążanie uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Elbląskiego ks. Jacka Jezierskiego. Następnie uczestnicy przeszli pod Krzyż Katyński na Cmentarzu Agrykola, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.  - Zebraliśmy się tu – pod Krzyżem Katyńskim, będącym symbolem pojednania i znakiem pamięci wielu bolesnych wydarzeń, których doświadczyła nasza ojczyzna, aby oddać hołd wszystkim ofiarom katastrofy. Tym gestem chcemy pokazać, że nadal pamiętamy i będziemy pamiętać o dokonaniach tych osób, ich działalności oraz zaangażowaniu w sprawy naszej ojczyzny. Nasza dzisiejsza obecność tu to także wyrażenie solidarności ze wszystkimi rodzinami, które pod Smoleńskiem bezpowrotnie utraciły swoich bliskich – mówił w swoim przemówieniu Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Podczas Apelu Pamięci odczytane zostały nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy. Następnie kwiaty pod tablicą upamiętniającą, która znajduje się przy Krzyżu Katyńskim złożone zostały kwiaty przez delegacje władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, związków i stowarzyszeń oraz mieszkańców Elbląga.