Europejski Komitet Regionów obradował w Elblągu

Zakończyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji CIVEX Komitetu Regionów zatytułowane „Regionalny wymiar współpracy Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami”. W Elblągu zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych z kilkunastu krajów Unii Europejskiej, dyplomaci oraz eksperci z zakresu stosunków międzynarodowych.

– To była słuszna decyzja, aby zorganizować seminarium właśnie tutaj. Nie mogliśmy znaleźć lepszego miejsca niż Elbląg, by rozmawiać o wschodniej polityce UE – powiedział podczas sesji inauguracyjnej przewodniczący Komisji CIVEX François Decoster.

- Elbląg z racji swojego przygranicznego położenia ma bardzo bogate doświadczenia jeśli chodzi o współpracę z krajami bloku wschodniego. Mamy umowę partnerstwa z Kaliningradem, Bałtijskiem, Nowogródkiem i Tarnopolem. Współpracujemy na wielu płaszczyznach, w tym gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia ukażą, jak ważną rolę w tworzeniu Partnerstwa Wschodniego odgrywają właśnie samorządy lokalnepodkreślał Witold Wróblewski Prezydent Elbląga w swoim wystąpieniu.

Dyskusje prowadzone były w dwóch sesjach tematycznych: „Stosunki między Unią Europejską a Rosją. Rola samorządów lokalnych i regionalnych” oraz „Przyszłość Partnerstwa Wschodniego. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.

Podczas pierwszego panelu omówiona została współpraca z Rosją i rola, jaką w tym kontekście odgrywają władze lokalne i regionalne. Eksperci podkreślali znaczenie współpracy województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim.

Stosunki UE z Rosją i krajami wschodnimi są dla nas żywotnie istotne, bo jesteśmy regionem, który ma prawie 200 km granicy z Rosją. Musimy przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym krajom, dla których kontakty z Rosją nie odgrywają aż tak istotnej roli – powiedział wicemarszałek Jacek Protas, pomysłodawca elbląskiego spotkania.

Szczególnie interesujące dla przedstawicieli z innych części Europy były nasze doświadczenia w zakresie funkcjonowania małego ruchu granicznego – Cieszę się, że rozmawiamy o kontaktach dwustronnych z Rosją. Jest to ważne nie tylko dla Polski, ale i dla całej Unii Europejskiej. Funkcjonowanie małego ruchu granicznego to przede wszystkim wartość, którą na co dzień widać zwłaszcza w kontaktach międzyludzkich – podkreślił Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Marcin Nosal.

Nie mniej ważnym tematem seminarium w Elblągu była analiza dotychczasowych osiągnięć oraz przyszłych wyzwań Partnerstwa Wschodniego. Ambasador Mołdawii w Polsce Iurie Bodrug podkreślał, że dla skutecznej realizacji idei Partnerstwa Wschodniego niezbędne jest zaangażowanie samorządów lokalnych. Z kolei Przewodniczący Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalij Czugunnikow w emocjonalnym wystąpieniu opowiedział uczestnikom seminarium, jak obecny konflikt na Ukrainie wpływa na codzienne funkcjonowanie i życie mieszkańców i co oznacza on dla ukraińskich regionów. Natomiast biorący udział w dyskusji przedstawiciel łotewskiego MSZ omówił propozycję łotewskiego rządu na majowy szczyt Partnerstwa Wschodniego w Rydze.