Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function redimToSize: The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

Dywizjon rakietowy pozostaje w Elblągu

wojska rakietowe
Jednostka, o którą zabiegali żołnierze, jak i władze samorządowe dzięki decyzji Tomasza Siemoniaka Ministra Obrony Narodowej pozostanie w Elblągu.

Pomyślna decyzja w tej sprawie, to m.in. efekt starań Grzegorza Nowaczyka Prezydenta Elbląga, który podczas ostatniej wizyty nowego Ministra Obrony Narodowej w Elblągu przedstawił argumenty na rzecz pozostawienia wojsk rakietowych w naszym mieście.

Wojsko związane jest z Elblągiem od lat. Poza tym środowisko to daje miastu ogromny potencjał, przecież mówimy nie tylko o 200 żołnierzach, ale i ich żonach, dzieciach, które chodzą w Elblągu do szkół, do kina, wojskowi i ich rodziny korzystają w Elblągu z usług, robią tu zakupy. To dla nas naprawdę ważne, że wojsko rakietowe wraz z zapleczem pozostaje w naszym mieście – podkreślił Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga komentując decyzję Ministra Siemoniaka.