Miliony od marszałka

Prezydent Witold Wróblewski podpisał dzisiaj umowę z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem Brzezinem o przyznaniu blisko 9,5 miliona złotych refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. To pieniądze, które Elbląg otrzyma za przebudowę drogi wojewódzkiej 504.

Ubieganie się o środki na ten cel prezydent Wróblewski zadeklarował rozpoczął przed dwoma miesiącami. Wniosek, złożony przez miasto do samorządu województwa, przeszedł pomyślną ocenę formalną i merytoryczna, a dziś już wiadomo na pewno, że pieniądze zasilą miejską kasę.

- Samorząd województwa dysponował pulą blisko 52 mln złotych – informował marszałek Brzezin podczas piątkowej konferencji prasowej. – Wniosek Elbląga, mimo iż przygotowany bardzo szybko, został wysoko oceniony.

Przypomnijmy, droga wojewódzka 504 przebudowana została w latach 2011-2014. Wartość projektu  pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu”  wyniosła 15 752 941,90 zł, w tym przyznana dziś kwota dofinansowania, to dokładnie 9 475 965, 49 zł. Dzięki refundacji udało się pozyskać dodatkowe środki, które będzie można przeznaczyć na rozwój Elbląga.

- Jestem zadowolony z decyzji Zarządu i cieszę się, że dzięki moim staraniom do kasy miasta trafi tak duża kwota – mówił prezydent Witold Wróblewski. - W napiętym tegorocznym budżecie te dodatkowe środki będzie można wykorzystać na wkłady własne dla nowych inwestycji, które przygotowujemy w nowej perspektywie unijnej.

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.