ZSO nr 2 kocha liczbę Pi

O liczbie Pi, zwanej powszechnie Ludolfiną, wspomina Biblia. Używali jej Babilończycy, Archimedes i inni. Wykorzystywana jest do snucia intryg i tajemnic w powieściach detektywistycznych i filmach. Pi nie przestaje fascynować i wciąż daje do myślenia. Wielu uczonych zastanawia się nad tym, dlaczego mimo swej prostoty (stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy) jest tak skomplikowana.

14 marca jest Międzynarodowym Dniem Liczby π. Rok 2015 jest Rokiem Liczby Pi z uwagi na to, że kolejne cyfry liczby π , czyli 3.14.15 9:26:53, 58 …. wskazują kombinację cyfr daty (miesiąc, dzień, rok) i godziny, jakie przypadają właśnie teraz. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka i Gimnazjum nr 3 w Elblągu ten dzień jako Święto Matematyki został uczczony w piątek 13 marca 2015r.

Podczas oficjalnego otwarcia obchodów Święta obecni byli wykładowcy ze współpracujących ze szkołą Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego - dr Anna Wojciechowska i dr Iwona Krzyżanowska, a także koordynator Warmińsko- Mazurskiego ODN, którzy zgodnie przyznali, że uczczenie tego ważnego dla matematyki dnia w sposób, jaki został przygotowany w ZSO nr 2, zasługuje na uznanie nie tylko matematyków, choć to właśnie dla nich matematyka jest królową nauk. Okazało się, że umiejętność liczenia może iść w parze z elokwencją humanisty, co udowodnił finał konkursu na najlepszą fraszkę o liczbie Pi. W szranki o laur najlepszego humanisty wśród matematyków stanęło wielu uczniów Gimnazjum nr 3 i II LO. Zwycięzcą tych rywalizacji  został Tomasz Ciborowski z klasy II e II LO. Według niego:

„Liczba  Pi to jakieś czary,
Przez nią ciągle mam koszmary...
W nowych wzorach wciąż powraca, 
Czasem dobrze, że się skraca!”

W programie obchodów Dnia Liczby Pi były happening oraz liczne gry i zabawy. Liczba Pi królowała m. in. na rozdawanych podczas przerw ciastkach. Długą przerwę zauważyli również mieszkańcy sąsiadujących ze szkołą domów i przechodnie, bo przed budynkiem ZSO nr 2 uczniowie ustawili się w ciąg z dwustu osób, symbolizując w ten sposób rozwinięcie dziesiętne liczby Pi do dwustu miejsc po przecinku. Każdy z nich był zaopatrzony we właściwą liczbę z rozszerzenia Pi.

Klasy 1d i 1f, a także 2 d i 3 d Gimnazjum w turniejach międzyklasowych zmierzyły się oko w oko z liczbą π w zadaniach rachunkowych, zadaniach z treścią, zadaniach z kozą, sumowaniu pierwszych stu liczb z rozwinięcia liczby Pi, pisankach matematycznych. Matematycy, będący zarazem humanistami w grze taboo walczyli na czas  ze skojarzeniami, zakazanymi wyrazami, zapamiętywaniem cyfr z rozwinięcia liczby Pi, a ci, którym i sztuka jest bliska, dawali upust swoim zdolnościom, projektując plakaty, piekąc ciasta, których dekoracja nawiązywała do liczby Pi, i pisząc wiersze. Ostatecznie zwycięzcami turniejów zostały klasy 1d i 3 d Gimnazjum. Nad konkursami czuwała koordynator obchodów - p. dyrektor Renata Świąder i nauczyciele matematyki: Magdalena Adryjanek, Elżbieta Żarkowska, Magdalena Bortnowska, Bożena Dutkiewicz.

Rozwiązując quiz złożony z 70 zadań uczniowie II LO i Gimnazjum nr 3 wnieśli swój wkład w pamięć o 70-leciu szkoły, którego obchody odbędą się w październiku.

Podczas uroczystości otwarcia Święta miała też miejsce gala rozdania dyplomów za konkursy matematyczne z cyklu „Liga Zadaniowa”. Liga ta złożona jest z ochotników, którzy próbują swoich sił w matematycznych szrankach od września do marca. Co miesiąc wyłaniany jest zwycięzca miesiąca, a lista najlepszych 14 marca zawiera wszystkich, którzy systematycznie osiągali najwyższe rezultaty. Zwycięzcy „Ligi Zadaniowej” zostali uhonorowani dyplomami wręczonymi przez p. dyrektor Agnieszkę Jurewicz i nagrodami ufundowanymi przez sponsorów: Grupę Lotos S.A., wydawnictwo Nowa Era i firmę komputerową Koni.

Dzień uświetniły wykłady matematyków z uczelni wyższych współpracujących ze szkołą: „Pi razy oko nieskończoność” - dr Anny Wojciechowskiej  (Politechnika Gdańska), „Wyprawa w wyższe wymiary” dr Iwony Krzyżanowskiej (Uniwersytet Gdański), która podczas odwiedzin szkoły jako absolwentka II LO w Elblągu podziwiała również zaangażowanie uczniów Gimnazjum w warsztatach z wykorzystaniem metody Buffona. [Jest to metoda manualno- wyliczeniowa, służąca wyznaczaniu liczby Pi, polegająca na rzucaniu patyczków, zliczaniu tych, które się ze sobą skrzyżowały i wyliczeniu liczby Pi według wzoru matematycznego (stosunek podwójnej ilości rzutów do ilości patyczków skrzyżowanych)].

Celem projektu podkreślającego znaczenie najbardziej popularnej stałej w matematyce tj. liczby Pi jest upowszechnienie matematyki, a także pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w tej dziedzinie. Dzięki zacieśnianiu współpracy z uczelniami wyższymi możliwe jest również propagowanie nauk ścisłych jako dobrej rozrywki intelektualnej. W ZSO nr 2 nauka idzie w parze z zabawą, a sposób przekazywania i przyswajania wiedzy jest przyjemny. Dlatego uczniowie kochają matematykę  i uczą się jej, co potwierdzają ich liczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i wysokie lokaty szkoły w rankingach.

Dorota Radomska, rzecznik prasowy II LO