Kamery na bloku operacyjnym

kamera
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu realizowane jest zadanie pn. "Pierwszy etap informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1". Dzięki temu już niebawem możliwe będzie m.in. nagrywanie przebiegu operacji. Zmontowane filmy będzie można oglądać na stronie internetowej szpitala.

- „Platforma P1” to elektroniczne środowisko gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. – wyjaśnia kierownik projektu Tadeusz Gutowski, specjalista Sekcji Sprzętu Medycznego w WSZ w Elblągu - Aby to zadanie w pełni zrealizować , niezbędny jest potężny zespół systemów, sprzętu i oprogramowania. Tylko wtedy ogromne zasoby informacji i danych medycznych mogą być w pełni wykorzystane zarówno przez personel medyczny, jak i przez pacjentów i ich rodziny, oczywiście z uwzględnieniem stopnia jawności tych informacji.

Jednym z zadań pierwszego etapu informatyzacji w ramach platformy P1 jest stworzenie warunków technicznych i organizacyjnych, które umożliwią nagrywanie przebiegu operacji w salach operacyjnych, a następnie przetworzenie uzyskanego w ten sposób materiału filmowego do postaci możliwej do wykorzystania jako materiał szkoleniowy lub informacyjny na stronie internetowej szpitala. Dodatkowo, będzie można realizować też przesył obrazu na żywo z sali operacyjnej do sali konferencyjno-szkoleniowej, a stamtąd - dzięki wykorzystaniu sprzętu do telekonferencji - w dowolne miejsce na świecie.

- Surowe materiały filmowe będzie można wzbogacić o komentarze audio lub napisy a także łączyć i przycinać zebrane pliki w docelową całość. To zadanie, oprócz specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, wymaga też, rzecz jasna, zaangażowania personelu medycznego, dzięki czemu możliwy będzie poprawny merytorycznie montaż i końcowa realizacja materiału filmowego. – tłumaczy Tadeusz Gutowski. - Rozwiązania techniczne umożliwiające realizację przedsięwzięcia zadania uwzględniono już wcześniej, przy okazji budowy w szpitalu nowego Bloku Operacyjnego. Zastosowano wówczas lampy operacyjne, w których można instalować specjalizowane kamery "obserwujące" to, co oświetla lampa - czyli otoczenie operowanego narządu. Przystosowano także infrastrukturę techniczną sal operacyjnych, tak by umożliwiała ona dowolną rozbudowę okablowania oraz przetwarzanie istniejących sygnałów nie tylko informatycznych, lecz także audiowizualnych. W każdej sali operacyjnej zainstalowano radiologiczne stacje cyfrowe.

W ramach projektu szpital zakupił m.in.:
- dwie kamery do lamp operacyjnych z możliwością instalacji każdej z nich na dowolnej z 8 sal operacyjnych (wraz z systemem bezprzewodowego sterowania pracą i parametrami kamer),
- konwerter sygnału z kamer na strumień wideo dystrybuowany w sieci informatycznej, przez którą "do-trze" on do radiologicznych stacji cyfrowych, sali konferencyjnej oraz dowolnego innego punktu sieci informatycznej,
- wydajny komputer do obróbki multimediów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odbiór strumienia wideo z kamer i jego archiwizację.

Dodatkowo, w ramach projektu uruchomiona zostanie aplikacja umożliwiająca „śledzenie” zabiegu operacyjnego tj. kolejnych etapów pobytu pacjenta na Bloku Operacyjnym ( pacjent przygotowywany do zabiegu - rozpoczęcie zabiegu - koniec zabiegu). Informacje takie będą dostępne poprzez stronę internetową szpitala, po uprzednim uzyskaniu i wprowadzeniu identyfikatora pacjenta. Ma to skrócić czas uzyskania informacji o aktualnym statusie operowanego pacjenta.

Wartość projektu "Pierwszy etap informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1" to ponad milion zł, z czego prawie 900 tys. (85%) to dofinansowanie unijne.


Anna Kowalska, rzecznik prasowy WSZ w Elblągu