Będzie jaśniej i bezpiecznej na elbląskich ulicach

W bieżącym roku ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o  obejmie konserwacją 7424 punktów świetlnych w mieście. Dodatkowo dzięki podpisanej z Urzędem Miejskim umowie o współpracy wykonane zostaną  roboty modernizacyjne oraz przebudowa oświetlenia niektórych ulic i palców zabaw w elbląskich parkach. Zakres tegorocznych prac wynika między innymi ze zgłaszanych potrzeb mieszkańców, jak i z przeglądów stanu technicznego oświetlenia.

 

W najbliższym czasie realizowane będą następujące zadania:

- modernizacja oświetlenia Alei Grunwaldzkiej  (na odcinku od zjazdu do E.Leclerc do ul. Rawskiej) polegająca na doświetleniu chodników 74 lampami LED.

- oświetlenie ul. Witkiewicza (przy budynkach 1-13) poprzez podwieszenie oświetlenia na sieci energetycznej ENERGI (7 opraw)

- przebudowa oświetlenia ul. Świerkowej w ramach projektu „Oświetlenie ul. Kajki i ulic przyległych” poprzez demontaż istniejącego oświetlenia i budowę nowego (8 słupów i opraw).

- budowa oświetlenia ul. Fromborskiej od istniejącego oświetlenia do ul. Ogólnej (3 słupy i oprawy).

- doświetlenie placów zabaw w Parku Kajki i Parku Modrzewie oraz dojścia do placu zabaw w Parku Modrzewie (łącznie 12 słupów i opraw)

Ponadto w ramach konserwacji oświetlenia ENERGA Oświetlenie kontynuuje wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe na wybranych ulicach.

Łączna wartość zaplanowanych inwestycji wyniesie ponad 200 tys. złotych. Podjęte działania z pewnością przyczynią się nie tylko do poprawy parametrów oświetlenia w mieście, ale przede wszystkim do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców.