Wizyta Wicemarszałka i Prezesa PZŁS

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski gościł dziś Panią Wiolettę Śląską - Zyśk Wicemarszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Pana Kazimierza Kowalczyka Prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, którzy gościli w Elblągu w związku z rozpoczętymi Mistrzostwami Polski Seniorów w Short Tracku. Spotkanie było przede wszystkim okazją do przedstawienia planów związanych z modernizacją bazy sportowej w tym toru wrotkarskiego przy ul. Agrykola.

- Złożyłem wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie prac modernizacyjnych kompleksu przy ul. Agrykola 8. Plany dotyczą między innymi przebudowy toru wrotkarskiego wraz z matami do mrożenia tak, aby był on wykorzystywany również przez łyżwiarzy szybkich  – podkreślał podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski.

- Bardzo dziękuję za te słowa i podjętą inicjatywę. Elbląg poprzez swoją łyżwiarską tradycję, a także poprzez swoje działania w tym zakresie jest mi bliski sercu. Jako Związek służymy miastu wszelką pomocą – zaznaczył Kazimierz Kowalczyk Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

Mistrzostwa Polski Seniorów w Short Tracku potrwają  na elbląskim lodowisku do niedzieli. Patronat Honorowy nad imprezą sprawuje Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.