Kultura Dostępna w Elblągu

Przeboje z oper: „Straszny Dwór”, „Halka”, „Krakowiacy i Górale”, Flis”, „Hrabina”, „Tosca”, „Cyrulik Sewilski”, „Wesele Figara”, „Don Pasquale” mogli usłyszeć mieszkańcy naszego miasta  podczas koncertu pn. „Spotkanie z muzyką poważną”, który  odbył się w miniony piątek. Koncert zorganizowany został w ramach programu „Kultura dostępna”.

 

- Program realizowany jest w 10 miastach województwa warmińsko-mazurskiego przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Polską Operą Kameralną. Projekt ma na celu udostępnianie kultury wysokiej i kształtowanie zainteresowania muzyką poważną wśród wszystkich grup społecznych, niezależnie od ich miejsca zamieszkania – podkreślał podczas spotkania Piotr Żuchowski Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Serdecznie dziękuję Panu Ministrowi Piotrowi Żuchowskiemu, Narodowemu Centrum Kultury i Polskiej Operze Kameralnej za stworzenie możliwości mieszkańcom naszego miasta uczestnictwa w tym projekcie. Z roku na rok wzrasta znaczenie Elbląga jako stolicy kulturowej subregionu. Od wielu lat podejmowane są również liczne działania w celu zwiększenia uczestnictwa w kulturze mieszkańców naszego miasta i regionu, czego dowodem jest dzisiejsze spotkanie. Mamy wspaniałe instytucje, które nie tylko służą upowszechnianiu kultury oraz poznawaniu historii, ale również są wspaniałym elementem promocyjnym Elbląga. Przedsięwzięcia realizowane przez elbląskie instytucje znane są w regionie, kraju i zagranicą. Jako samorząd staramy się wspierać różne formy działalności kulturalnej - od instytucjonalnych, po indywidualnych twórców w postaci stypendiów kulturalnych i artystycznych. Już dziś zapraszam Państwa na imprezy kulturalne, których z pewnością w najbliższym czasie nie zabraknie – zaznaczył w swoim wystąpieniu Prezydent Witold Wróblewski.

Arie z najsłynniejszych oper i operetek wykonali artyści Polskiej Opery Kameralnej. Spotkanie poprowadził znany śpiewak operowy Kazimierz Kowalski,  który  przybliżył biografie kompozytorów oraz historię powstania prezentowanych dzieł.  Koncerty, które odbywają się w poszczególnych miastach omawiane są również przez  Kazimierza Kowalskiego w Pierwszym Programie Polskiego Radia.