Lokalny Program Rewitalizacji. Konsultacje trwają.

lpr
W poniedziałek z przedstawicielami spółdzielni, zarządcami budynków, przedsiębiorcami i członkami organizacji pozarządowych, natomiast wczoraj z radnymi miejskimi omawiany był Lokalny Program Rewitalizacji, który jest właśnie aktualizowany.

Gdzie kierować działania rewitalizacyjne?

Konsultujący program wskazywali na najważniejsze ich zdaniem obszary, które powinny zostać poddane rewitalizacji. Przedstawiciele spółdzielni zainteresowani są projektami, dzięki którym uda się pozyskać środki na rewitalizację infrastruktury i przestrzeni elbląskich osiedli. Niektórzy radni wskazują natomiast na potrzebę intensywniejszego kierowania działań rewitalizacyjnych na obszar, który pokrywa się z budynkami administrowanymi przez Zarząd Budynków Komunalnych. To inne rozłożenie akcentów powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w aktualizowanym dokumencie.

Czas na uwagi mieszkańców

Informujemy również, że 26 lutego 2015 r. o godz. 17.00 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne na temat wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Podstrona dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji - zobacz

Zobacz też artykuł - Lokalny Program Rewitalizacji do… rewitalizacji