Bezpieczny Elbląg

Zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wobec dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo osób starszych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz walka z dopalaczami – to główne zadania, jakie stawia przed sobą Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy prezydencie miasta.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W trakcie spotkania uczestnicy podsumowali działania realizowane w roku ubiegłym i wstępnie zaplanowali działania doealizacji w ramach programu Bezpieczny Elbląg na rok 2015.

W ramach miejskiego programu Bezpieczny Elbląg funkcjonują trzy komisje. Komisja ds. Edukacji i Bezpieczeństwa skupia się na działaniach profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku komisja wyposażyła m.in. wszystkie przedszkola w Elblągu w kamizelki odblaskowe, aby dzieci w trakcie wycieczek były bardziej widoczne. Ponadto wspólnie ze służbami mundurowymi zorganizowano w placówkach edukacyjnych szereg spotkań, pogadanek oraz turniej wiedzy o ruchu drogowym. Tego typu działania mają być kontynuowane w roku bieżącym.

Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych działa przede wszystkim na rzecz osób starszych, przeciwdziała uzależnieniom – ze szczególnym naciskiem na problem dopalaczy – oraz przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie, mimo iż problem ten jest szeroko nagłaśniany, nadal występuje i to w różnych grupach społecznych.

- W ubiegłym roku na terenie miasta zostało założonych ponad 900 niebieskich kart – poinformowała Barbara Dyrla, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, przewodnicząca komisji.

- Ta ilość kart to efekt edukowania społeczeństwa – dodał insp. Marek Osik, Komendant Miejski Policji w Elblągu. – Coraz więcej osób ma świadomość, że tego zjawiska nie wolno lekceważyć, że należy je zgłaszać, zwracać się o pomoc.

W ramach Komisji ds. Bezpiecznych Przestrzeni w ubiegłym roku zamontowano 530 metrów barier ochronnych przy ośmiu szkołach znajdujących się w pobliżu ruchliwych ulic. Ponadto Zarząd Budynków Komunalnych zakupił kolejną partię detektorów tlenku węgla (140 sztuk). Obecnie wszystkie mieszkania komunalne w Elblągu, w których są piece lub piecyki gazowe, zostały wyposażone czujniki, ostrzegające przed groźnym stężeniem czadu.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, Elbląg jest w czołówce polskich miast pod względem bezpieczeństwa, prewencji i profilaktyki.

- Tym możemy się chwalić przed innymi samorządami – ocenia st. bryg. Tomasz Świniarski. – Teraz powinniśmy się starać, aby utrzymać ten poziom bezpieczeństwa.

Zdaniem prezydenta Wróblewskiego, który przewodniczy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, realizując programy profilaktyczne w tym roku należy kłaść nacisk na dwie grupy wiekowe: ludzi młodych i seniorów.

- Chciałbym, aby program Bezpieczny Elbląg był poszerzony o działania zbieżne z programami ogólnopolskimi, takimi jak np. Senior–Wigor, na realizację których można zdobyć środki spoza budżetu miasta – informował Witold Wróblewski. – Musimy łączyć swoje siły, wtedy będziemy mogli uzyskać dodatkowy efekt swoich działań.