Kolejne unijne wsparcie dla elbląskiego ZUO

W Zakładzie Utylizacji Odpadów odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Zakup urządzeń specjalistycznych do segregacji odpadów w ZUO Elbląg”. Umowa o dofinansowanie w obecności między innymi Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego sygnowana była przez Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Adama Krzyśków oraz Dyrektora ZUO Mariana Wojtkowskiego.

 

Wartość projektu wynosi ponad 3 mln złotych, z czego ponad 2,7 mln zł pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowe urządzenia mają usprawnić funkcjonowanie dotychczas działającej instalacji sortowniczej, a tym samym zwiększyć wydajność procesu odzysku odpadów. Rozbudowa instalacji wpłynie na ograniczenie ilości odpadów składowanych, poprawę jakości odzyskiwanych odpadów oraz jakości warunków pracy w ZUO.

- To kolejny etap rozbudowy elbląskiego ZUO. W ostatnich latach za prawie 80 milionów złotych stworzyliśmy w naszym mieście nowoczesny system przetwarzania odpadów komunalnych. Jestem dumny, bo w sprawie gospodarki odpadami Elbląg stał się liderem nie tylko w regionie, ale również w kraju. Gratuluję zdobycia kolejnych środków unijnych i życzę powodzenia w realizacji projektu – podkreślał podczas podpisania umowy Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Uczestniczący w podpisaniu umowy mogli również obejrzeć prezentację jednej z elbląskiej firm na temat projektu doświadczalnego pt. „Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania”, zobaczyć urządzenia do pirolizy oraz zwiedzić obiekty Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu.