Chlorowanie wody a ośliczka

schemat
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. informuje, że od września 2014 roku dezynfekcji podlega woda z dolnej strefy elbląskiego wodociągu. Jest to część Elbląga, pokryta czerwonym kolorem na załączonym planie. Powodem dezynfekcji jest skorupiak – ośliczka, wykryty w systemie wodociągowym. Dezynfekcja wody prowadzona jest roztworem podchlorynu sodu i może powodować zmianę smaku i zapachu wody. W przypadku procesu dezynfekcji, takie zmiany organoleptyczne wody są dopuszczalne.

Przedsiębiorstwo stworzyło system monitorowania obecności i liczebności skorupiaka. Jeden z jego elementów to trzy wizjery na sieci wodociągowej strefy dolnej. Są one sprawdzane raz w tygodniu pod kątem obecności ośliczki. Załączony wykres pokazuje  jak zmienia się liczba  skorupiaków w okresie chlorowania wody. Widać na nim zdecydowany spadek liczby skorupiaków. Jest to potwierdzenie skuteczności zabiegu chlorowania wody.

Ponieważ zmiana smaku i zapachu wody nie jest pozytywnie odbierana, zwłaszcza przez osoby o wyczulonych zmysłach, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Walka z ośliczką jest nowym i trudnym zagadnieniem. Potwierdza to specjalistyczny, anglojęzyczny artykuł, do którego link zamieszczamy na naszej stronie internetowej:

http://www.epwik.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=102

liczba ośliczek - wykres

z-ca dyr. ds. techn.
EPWiK Sp. z o.o.
Andrzej Kurkiewicz