Miasto sięga po dotacje

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, prezydent Witold Wróblewski rozpoczął starania o pozyskanie pieniędzy unijnych na realizację miejskich inwestycji. – Szukam dodatkowych środków w różnych źródłach – zapewnia prezydent Elbląga.

Inwestycje, na realizację których Witold Wróblewski chce pozyskać środki pozabudżetowe, to przebudowa toru wrotkarskiego i stadionu przy ul. Agrykola oraz remont wiaduktu wzdłuż ul. Nowodworskiej . Ponadto prezydent stara się o częściową refundację kosztów przebudowy ul. 12 Lutego, która niemal w całości była sfinansowana z budżetu miasta.

Przebudowa toru i modernizacja stadionu

W ubiegłym tygodniu prezydent Witold Wróblewski rozmawiał w Ministerstwie Sportu i Turystyki na temat możliwości wsparcia inwestycji związanych z infrastrukturą sportową w naszym mieście.

- Do 27 lutego przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, który dotyczyć będzie modernizacji toru wrotkarskiego i stadionu piłkarskiego – zapowiedział prezydent na dzisiejszej konferencji prasowej.

Realizacja projektu ma na celu przebudowę istniejącego toru wrotkarskiego, uwzględniającą bandy i tunel, jak również ogrodzenie toru, oraz dostawę i montaż instalacji mrożenia toru – mat ziębniczych. Są one niezbędne do przystosowania toru wrotkarskiego do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego. Planowana jest również przebudowa boiska wewnątrz toru na boisko o nawierzchni poliuretanowej. Drugim elementem wniosku jest modernizacja płyty głównej boiska do piłki nożnej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie toru. Boisko jest wykorzystywane przez kluby sportowe piłki nożnej, zarówno Klub Sportowy Olimpia, Klub Sportowy Concordia, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz inne kluby przyszkolne.

Remont wiaduktu

W ubiegły czwartek prezydent złożył wniosek w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie tej inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę i wzmocnienie podpór, wymianę dylatacji oraz wymianę nawierzchni.

Na realizację tej inwestycji został przeprowadzony przetarg. Najkorzystniejszą ofertę w kwocie 1 905 317,23 zł złożyła firma Mosty Kujawy Krzysztof Szymański.

- Na modernizację wiaduktu możemy otrzymać z budżetu  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dofinansowanie w wysokości  50 proc. – wyjaśnia Witold Wróblewski. – Mam nadzieję, że otrzymamy to wsparcie.

Zakończenie przebudowy wiaduktu planowane jest do 15. września 2015 roku.

Wniosek o refundację

Okazuje się, że samorząd może sięgnąć po pieniądze także na te inwestycje, które już się zakończyły. Prezydent Elbląga poinformował, że 15. stycznia złożył wniosek do konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007–2013.

- Staramy się o uzyskanie refundacji w wysokości około 9,5 mln złotych – wyjaśnia prezydent Wróblewski.

Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 (ul. 12 Lutego) pochłonęła ponad  15,7 mln złotych.

- Pozyskanie tych środków znacznie ułatwi nam ubieganie się o środki unijne na inne inwestycje – dodaje prezydent Wróblewski.