Elbląskie Forum Gospodarcze 21-22 września 2011 r.

Elbląskie Forum Gospodarcze

Elbląskie Forum Gospodarcze - Elbląskie Forum Gospodarcze
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Elbląskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w dniach 21-22 września br., w Elblągu.

W obliczu zmian na płaszczyźnie innowacji i gospodarki w regionie elbląskim, odzwierciedlonym na tle Polski oraz pozostałych państw Unii Europejskiej, zaistniała potrzeba wymiany poglądów oraz doświadczeń. W związku z powyższym po raz pierwszy w naszym mieście organizujemy Forum Gospodarcze, które mamy nadzieję będzie cyklicznym wydarzeniem, o randze mającej wpływ na przyszłość gospodarki i innowacyjności.     
Tematyką tegorocznego Elbląskiego Forum Gospodarczego jest Elbląg – Miasto Innowacji i Rozwoju, w ramach którego odbędzie się m.in. inauguracja Elbląskiego Parku Technologicznego.    
Elbląg jest miastem dynamicznie rozwijającym się, stąd też wśród wielu zagadnień, które zostaną omówione podczas obrad, wymienić warto rolę małych i średnich przedsiębiorstw jako kreatorów rozwoju gospodarczego. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące innowacyjności i współpracy nauki z przemysłem oraz problemy z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju samorządności.
Perspektywą rozwoju Elbląga jest również nowopowstały Elbląski Park Technologiczny. Jak wiadomo parki technologiczne są kolebką światowych technologii, bazą do wspierania klastrów i sieci współpracy, co stanowi istotę innowacyjnego rozwoju gospodarki. Nasze spotkanie pozwoli na podkreślenie rangi tego rodzaju instytucji otoczenia biznesu. Mają one znaczący wpływ na podwyższenie jakości bazy naukowo-badawczej i przyczyniają się do intensyfikacji transferu technologii do przedsiębiorstw. Niewątpliwie parki technologiczne zwiększają potencjał i atrakcyjność gospodarczą regionu Polski Wschodniej.    
Głęboko wierzymy, że udział w obradach Elbląskiego Forum Gospodarczego będzie ciekawym i inspirującym doświadczeniem.

Program Elbląskiego Forum Gospodarczego

Formularz zgłoszeniowy

Podczas forum prezentowane będzie także wyposażenie EPT, które jest nabywane w ramach projektu "Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego" dofinansowanego Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

logo