Informacja dot. pogrzebu Dyrektora EPWiK Tadeusza Grodziewicza

Informujemy, że pogrzeb śp. Tadeusza Grodziewicza - wieloletniego dyrektora EPWiK odbędzie się w środę 4 lutego. Msza święta w intencji zmarłego odprawiona będzie w kościele pw. św Floriana w Elblągu przy ul. Wyżynnej 10, o godz. 8.15.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia, w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Agrykola o godz. 9.30.

 

Podczas uroczystości pogrzebowej prowadzona będzie

zbiórka na rzecz

Oddziału Onkologicznego

Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu.

Prosimy, aby pieniądze, które przeznaczyliby Państwo na kwiaty ofiarować do puszki wystawionej podczas ceremonii.

 

 

 

 

Rodzina Grodziewiczów