Uchwalony budżet i sprawy bieżące - konferencja

konferencja
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się krótko po zakończeniu sesji Rady Miejskiej, Prezydent Witold Wróblewski dziękował za przyjęcie budżetu miasta i omawiał najważniejsze bieżące sprawy.

Najważniejszy dokument dla miasta, dzięki któremu można realizować dalsze zadania został dziś przyjęty. Wcześniej była debata budżetowa i spotkania z klubami. Udało się osiągnąć kompromis i przyjąć budżet do realizacji. Pragnę podziękować wszystkim radnym, którzy głosowali za jego przyjęciem - mówił prezydent Wróblewski - Stan finansów miasta jest trudny, dług wynosi 340 milionów złotych a w przyszłym roku rozpoczynamy spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych. Dlatego czeka nas poszukiwanie środków na dofinansowanie niektórych miejskich zadań ze środków zewnętrznych i jednocześnie oszczędności w wydatkach bieżących tak, by zbilansować budżet - dodał prezydent

Elbląskie szpitale

Prezydent odniósł się również do rozpoczętych rozmów z dyrektorami szpitali, które mają doprowadzić do uporządkowania rynku usług medycznych - nasze szpitale powinny spełniać standardy przyjęte w UE i polskim prawodawstwie i nie tworzyć między sobą sztucznej konkurencji. Dziś jesteśmy już po pierwszych rozmowach na temat tego, jak szpitale powinny funkcjonować i świadczyć dobre usługi na rzecz mieszkańców - mówił prezydent

Lepsza współpraca z powiatem

Kilkakrotnie w tym miesiącu Prezydent Wróblewski spotkał się ze starostą Powiatu Elbląskiego Panem Maciejem Romanowskim. Spotkania dotyczyły współpracy między Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Miasto Elbląg i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Elbląskiego. Współpraca ta miałaby polegać między innymi na stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na terenie działania obydwu samorządów, utrzymaniu stałej łączności, koordynowaniu wspólnych działań w zakresie monitoringu i rozwoju sytuacji niebezpiecznej, organizowaniu wspólnych ćwiczeń i szkoleń. Podejmowane będą również działania dążące do utworzenia wspólnego dla obu samorządów Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W sprawie współpracy przygotowywane jest stosowne porozumienie.

Parking przy Karowej
Prezydent odniósł się również do poruszanego ostatnio w mediach tematu parkingu przy ulicy Karowej. Jak się okazuje inwestycja była wpisana do budżetu już w 2009 roku. W 2010 roku na ten cel przeznaczone było 100 tys. zł, z czego wykonano 19.800 zł na opłacenie map do celów projektowych. W roku 2011 za kwotę 63.920 zł opracowana została koncepcja programowo-przestrzenna. Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową, to zadanie to figuruje w niej niezmiennie już od 2011 roku i uzyskało potwierdzenie również w Wieloletnim Planie Finansowym przygotowanym przez poprzedniego Prezydenta - jako inwestycja do realizacji na lata 2010 – 2017. Prezydent Witold Wróblewski nie wprowadzał w tej kwestii żadnych zmian. Nie może tu więc być mowy o jakimkolwiek „wrzucaniu” tego zadania przez obecnego prezydenta do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Trudno sobie wyobrazić, aby duża inwestycja, jakim jest budowa w Elblągu gmachu sądu za ok. 60 milionów mogła się obejść bez dróg dojazdowych i parkingów - dodał prezydent Wróblewski

Sprawy kadrowe

Prezydent zamierza w drodze konkursu wyłonić sekretarza miasta. Warto wspomnieć, że od września 2013 roku weszła w życie nowela ustawy o pracownikach samorządowych, która zobowiązała samorządy do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko sekretarza nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zwolnienia stanowiska. W Elblągu stanowisko sekretarza jest nieobsadzone od końca 2011 roku. Powołanie Sekretarza nie spowoduje skutków finansowych i zwiększenia kosztów funkcjonowania Urzędu, gdyż jeżeli konkurs na stanowisko Sekretarza zostanie rozstrzygnięty, zlikwidowany będzie etat Dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru

Prezydent o wiceprezydentach

Prezydent odniósł się również do informacji na temat kosztów powołania trzech wiceprezydentów, która wraca w dyskusji medialnej:

- Należy podkreślić, że nieprawdą jest, że powołanie trzeciego wiceprezydenta spowoduje zwiększenie kosztów funkcjonowania Urzędu o 150 000 zł rocznie. Wiceprezydenci otrzymali niższe wynagrodzenia, a w miejsce trzeciego wiceprezydenta zlikwidowany został etat dyrektora Departamentu Informatyki i Innowacji. Różnica kosztów wynosi miesięcznie ok. 1 500 zł, co w skali roku z pewnością nie daje kwoty 150 000 tys. - powiedział prezydent