Elbląg miastem Nowej Hanzy

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego odbyła się dziś konferencja naukowa pn. „Elbląg miasto nowej Hanzy. Rozwój gospodarczy Elbląga na drodze innowacyjnych inwestycji w infrastrukturę portu morskiego i lotniska”, zorganizowana przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną oraz Lions Club Elbląg.

Spotkanie, w którym uczestniczyli między innymi przedsiębiorcy i samorządowcy z naszego regionu było okazją do dyskusji nad perspektywami rozwoju naszego miasta w oparciu o szeroko pojętą infrastrukturę transportową.  - W średniowiecznej Hanzie, skupiającej praktycznie wszystkie większe miasta basenu Morza Bałtyckiego Elbląg odgrywał znaczącą rolę. Hanza była mostem wymiany handlowej, wytyczała nowe szlaki i powiązania między miastami, decydowała o rozwoju gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Nowa Hanza, reaktywowana w 1980 roku, w pewnym sensie kontynuuje tę działalność, a hanzeatycka idea tworzenia ponadpaństwowych organizacji gospodarczych i politycznych, ujednolicenia praw i zniesienia barier handlowych owocuje obecnie w postaci Unii Europejskiej. Elbląg w tych nowych realiach również ma szansę stać się wiodącym ośrodkiem na mapie gospodarczej. Jednym z głównych atutów jest doskonałe położenie naszego miasta i jego skomunikowanie. Powiązane są tu wszystkie formy transportu. Poprzez bliskość trasy nr 7 Warszawa - Gdańsk i  drogi nr 22 z Berlina do Kaliningradu jesteśmy włączeni w międzynarodową sieć transportową. Posiadamy port morski i lotnisko. Zwiększa to konkurencyjność Elbląga i stwarza szanse rozwoju gospodarczego nie tylko na tle naszego regionu, czy kraju, ale również na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z krajami nadbałtyckimi i Federacją Rosyjską – podkreślał podczas wystąpienia Prezydent Witold Wróblewski. Prezydent przedstawił również planowane w najbliższych latach inwestycje związane z rozwojem sieci dróg w regionie i rozbudową portu morskiego. Dotyczą one między innymi: pogłębienia wejścia do portu, budowy obrotnicy, mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym, nabrzeża przy ul. Radomskiej oraz bocznicy kolejowej i terminala przeładunkowego. Uczestnicy konferencji mogli również wysłuchać referatów między innymi na temat Lokalnego lotnisko jako bazy dla innowacyjnych firm teledetekcyjnych, Historii lotnictwa w Elblągu czy Rozwoju portu morskiego jako czynnika aktywizującego miasto Elbląg.