Docenieni za pracę na rzecz miasta

6 stycznia 2015 r. odbył się Koncert Noworoczny, podczas którego tradycyjnie już wręczone zostały nagrody Prezydenta Miasta osobom i instytucjom, które w minionym roku w sposób szczególny zasłużyły się dla naszego miasta.

Nagrody Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego za rok 2014 otrzymali:

Przedszkole nr 29 - w kategorii ochrona środowiska, Elbląski Klaster Turystyczny – w kategorii działalność gospodarcza, Beata Wrzosek – w kategorii opieka społeczna, PTTK w Elblągu  - w kategorii sport i turystyka, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu - w kategorii kultura i sztuka, Stanisława Szuksta - w kategorii działalność oświatowa i pedagogiczna oraz Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg i Piotr Imiołczyk - w kategorii inne.Wydarzeniem  artystycznym podczas uroczystości był koncert „Swinging with Sinatra” w wykonaniu Jarka Wista z zespołem w składzie: Piotr Wrombel – fortepian, Wojciech Pulcyn – kontrabas, Konrad Zemler – gitara, Robert Murakowski – trąbka, Krzysztof Szmańda – perkusja oraz Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Marka Mosia.

 

Nagrody Prezydenta przyznawane są od 1991 roku. Do tej pory statuetką nagrodzonych zostało 183 laureatów. Pierwszymi, którzy zostali uhonorowani tym wyróżnieniem, byli dr Aleksandra Gabrysiak oraz pierwszoligowa drużyna piłkarek ręcznych Klubu Start i Dziecięca orkiestra kameralna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.

Informacja na temat tegorocznych laureatów

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I PEDAGOGICZNAPani Stanisława Szuksta

Pani Stanisława Szuksta należy do grona najlepszych wykładowców Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu będąc sama znakomitym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i należy do liderów grupy pracowników PWSZ w Elblągu. Jej kompetencje zawodowe i rozliczne dokonania sprawiają, że stanowi ozdobę elbląskiego stanu nauczycielskiego.

Można powiedzieć, że dotychczasową działalność Stanisławy Szuksty, poświęconą wychowywaniu i kształceniu małych dzieci, symbolicznie koronuje Akademia Dziecięca, która od 5 lat działa w PWSZ w Elblągu. Została ona powołana z inicjatywy i według pomysłu laureatki. Akademia Dziecięca PWSZ w Elblągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodziców z Elbląga i okolicznych miejscowości (zapisy do Akademii odbywają się z ponad rocznym wyprzedzeniem, tworzone są listy rezerwowe).

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  - Elbląski Klaster Turystyczny

Elbląski Klaster Turystyczny został założony 2 czerwca 2011 roku. W skład klastra weszły łącznie 32 podmioty. Klaster stanowi platformę współpracy między firmami, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, organami władzy samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami naukowymi i najpełniej wykorzysta zgromadzony w nich potencjał do realizacji wspólnego celu jakim jest rozwój turystyki i promocja miasta Elbląga i regionu. Klaster współpracuje z Katedrą Polityki Gospodarczej i Regionalnej przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Współpraca oparta jest na transferze wiedzy i rozwiązań innowacyjnych.

Ponadto Klaster wyznaczył sobie m.in. za cele:

-Kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta Elbląga i Regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Stworzenie sieci współpracy w obszarze turystyki umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału członków klastra.

-Branie udziału w budowie strategii turystycznej Elbląga i Regionu oraz innych dokumentów programowych dotyczących rozwoju turystyki w mieście Elblągu i Regionie.

-Nawiązanie współpracy z administracją publiczną, uczelniami i szkołami o profilu turystycznym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze turystyki.

Rozwój przedsiębiorczości branży turystycznej i około turystycznej.

-Elbląski Klaster Turystyczny (EKT) jest czynnie zaangażowany w projekt transgranicznych związany z wytyczeniem „Szlaku Św. Jakuba” – inicjatywy kulturalno-naukowej o szerokim wydźwięku społecznym. Szlak przebiega przez tereny wzdłuż morza Bałtyckiego i Zalewu Wiślanego od Litwy przez Rosję, Polskę do Niemiec a dalej do Hiszpanii do Santiago de Compostella..

Klaster podjął inicjatywę mającą na celu stworzenie szlaku konnego po Wysoczyźnie Elbląskiej. Projekt stanowi duża pętla okalająca całą Wysoczyznę od Elbląga, przez Zastawno, do Braniewa i z powrotem przez plaże Zalewu Wiślanego, po Tolkmicko do Elbląga wraz z przejazdem przez środek Wysoczyzny, na wysokości Milejewa, który umożliwia pokonanie trasy na zasadzie małej pętli stanowiącej połowę dużej od strony Braniewa lub Elbląga.

Elbląski Klaster Turystyczny jest również zaangażowany we współpracę z lokalnym samorządem. Głównym obszarem działalności jest współpraca na rzecz promocji Elbląga i regiony na terenie Obwodu Kaliningradzkiego i w samym Kaliningradzie. Klaster we współpracy z Urzędem Miejskim w Elblągu cyklicznie bierze udział w targach „Jantur” w Kaliningradzie oraz innych wydarzeniach gospodarczych i kulturalnych propagujących ścisłą współpraca z przedstawicielami lokalnego rynku turystycznego w ramach wzajemnych relacji gospodarczych w obrębie działalności turystycznej. Klaster organizował i uczestniczył w spotkaniach „biznes to biznes” dla podmiotów prywatnych z Elbląga i Rosji. Długotrwała działalność w zakresie międzynarodowych kontaktów z podmiotami z Obwodu Kaliningradzkiego zaowocowała podpisaniem porozumienia o współpracy Elbląskiego Klastra Turystycznego z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo-Handlową. W następstwie udanej kooperacji z Izba, EKT zarekomendował i wsparł inicjatywę parafowania analogicznego dokumentu pomiędzy Izbą, a Elbląską Radą Klastrów. Przedstawiciele Klastra prowadzą stałą współpracę z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Kaliningradzie, które z każdym kolejnym rokiem przynosi nowe inicjatywy ukierunkowane na promocję Elbląga i regionu.

Przedstawiciele Elbląskiego Klastra Turystycznego są również współtwórcami Elbląskiej Rady Klastrów, którą od momentu jej powołania wspierają. Aktualnie są zaangażowani w prace Rady, która ma na celu wspierania elbląskich przedsiębiorców. Docelowo inicjatywa ma konsolidować elbląski sektor prywatny poprzez działania ukierunkowane branżowo i wykorzystujące w perspektywie fundusze Unii Europejskiej.

SPORT  I TURYSTYKA - Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

Organizacja cyklicznych imprez turystyczno-krajoznawczych PTTK i wzmocnienie produktu turystycznego – elbląskiej Bażantarni”

W ramach realizacji tego projektu łącznie odbyło się ponad 60 różnych wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze turystyczno-krajoznawczym (rajdy, złazy, zloty, spotkania itd.), gdzie podstawową formą turystyki kwalifikowanej była turystyka piesza, kajakowa, rowerowa, autokarowa, motorowa i krajoznawcza. Łączna liczba uczestników we wszystkich imprezach szacowana jest na około 20 tys. osób, co znacznym stopniu wpływa na promocję walorów turystyczno–krajoznawczych Elbląga i regionu.

Wysoczyzna Elbląska, Żuławy, Powiśle i Równina Warmińska są obszarami o wysokich walorach krajobrazowych i znaczącym potencjale dziedzictwa kulturowego. Poprzez uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, spływach, złazach i zlotach zorganizowanych w ramach tego projektu uczestnicy, a w szczególności dzieci i młodzież poznawali nieocenione walory przyrodnicze, historyczne jak również historię i ciekawostki naszego regionu.

Zrealizowanie filmu, oznakowanie szlaków oraz wydanie zaktualizowanej mapy pozwoliło kompleksowo zaprezentować walory Bażantarni i rozpocząć dyskusję nad przyszłością tego miejsca.

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej do realizacji tego projektu powołało Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodziła kadra programowa PTTK. Od lat angażuje się społecznie ona w działania, dzięki którym uczestnicy mogą brać udział w profesjonalnie przygotowanych przedsięwzięciach turystycznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA - Przedszkole nr 29

Przedszkole nr 29 w swojej działalności wyróżnia się edukacją ekologiczną poprzez ogromną aktywność w przedsięwzięciach:

 • Udział w międzynarodowym projekcie Szkoły dla Ekorozwoju
 • Uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi 2014
 • Uzyskanie Certyfikatu Akademii Zdrowego Przedszkolaka w roku 2013 i 2014
 • Uzyskanie Certyfikatu Przyjaciela Natury w roku 2012, 2013 i 2014
 • Udział w ogólnopolskim programie Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 • Udział w ogólnopolskim  programie edukacji zdrowotnej Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Udział w ogólnopolskim programie Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej realizowany w roku 2011, 2012, 2013 i 2014.
 • Przedszkole na dwóch kółkach – projekt edukacji ekologiczno - zdrowotnej
 • Mały i Duży Ziemi służy – program edukacji ekologiczno - przyrodniczej

Przedszkolaki biorą udział również w konkursach i akcjach:

 • Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów organizowany przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu
 • Konkursy plastyczne
 • Konkursy wiedzy ekologicznej
 • Akcja Sprzątanie Świata
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Bez Samochodu
 • Mikołajkowy i Zajączkowy prezent dla Ziemi
 • Godzina dla Ziemi

Działania proekologiczne (wewnętrzne) w przedszkolu to:

 • Kodeks Młodego Ekologa
 • Pojemniki na segregację śmieci
 • Piktogramy
 • Żarówki energooszczędne i wymiana okien
 • Wymiana monitorów
 • Kiermasze zdrowej żywności
 • Eko-hodowle
 • Nasadzenia drzew w ogrodzie przedszkolnym

OPIEKA SPOŁECZNA  - Beata Wrzosek

Pani Beata Wrzosek od 20 lat pracuje na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście. Jest wielozawodowcem i swoją wieloprofilową wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobywane w ramach studiów, szkoleń, kursów, zagranicznych staży łączy w działaniach na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Wykształcenie, które zdobyła, dotyczy obszaru pedagogicznego, medycznego, menadżerskiego oraz artystycznego. Każdy ze zdobytych zawodów Pani Beata Wrzosek wykorzystuje w swojej pracy zawodowej.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, gdzie przygotowuje do zawodów medycznych i opiekuńczych. Od ponad 20 lat pracuje z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami jako fizjoterapeuta, terapeuta, pedagog specjalny.

Od 2008 r. zawodowo związana jest z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, gdzie odpowiedzialna jest za opracowywanie i realizację projektów finansowanych przez Unię Europejską, których głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Jest twórcą projektu pn: „SKUTECZNIE DO PRACY”, dzięki któremu w latach 2012-2014 - 160 uczniów Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej zdobyło wiedzę, umiejętności i doświadczenie w dodatkowym zawodzie – pracownik hotelu/spa, jako podniesienie szans zatrudnieniowych.

Opracowała i współrealizuje we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych projekt pn : „Zatrudnienie Wspomagane – Prawdziwa Praca”, projekt ponadnarodowy ze środków EFS, dzięki któremu zatrudnienie znalazło 10 osób z niepełnosprawnością wzrokową z Elbląga.

Laureatka opracowała i realizowała także projekt pn: „Praca = Samodzielność”, tegoroczny zwycięzca w konkursie Centrum Projektów Europejskich – „REGATY ROZWOJU” w kategorii projektów ponadnarodowych.

KULTURA I SZTUKA - Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu powstało 150 lat temu i jest najstarszą tego rodzaju placówką w województwie warmińsko-mazurskim. W swoich zbiorach muzeum zgromadziło zabytki z dwóch stanowisk archeologicznych: elbląskiej starówki i wczesnośredniowiecznej osady handlowej Truso, a na dziedzińcu znajduje się  zrekonstruowana na podstawie badań archeologicznych chata Wikingów z Truso.

W 2014 roku w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbyło się IV Forum Muzeów Warmii, Mazur i Powiśla. Przy okazji jubileuszu zostały otwarte nowe wystawy. Pierwsza z nich - „Świadectwa. Historia w twarzach - twarze historii ” - przybliża przedwojenny Elbląg we wspomnieniach ówczesnych mieszkańców. Z kolei wystawa pn. „Elbląg - meandry historii” pokazuje dawny Elbląg na podstawie znalezisk archeologicznych. Dzięki modernizacji budynku Podzamcza, wystawy zostały zrealizowane w nowych aranżacjach i wnętrzach.

Najważniejszym osiągnięciem muzeum w ostatnich latach jest pozyskanie środków pozabudżetowych w wysokości 3,9 mln euro na modernizację z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa -Polska - Rosja, przy współpracy z Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie. Dzięki temu kompleksowo został zmodernizowany budynek Podzamcza oraz część skrzydła południowego.

Elbląskie muzeum od wielu lat prowadzi bardzo aktywną działalność edukacyjną. W lekcjach muzealnych dla dzieci i młodzieży różnych poziomów szkół biorą udział co roku setki młodych ludzi. Od dwóch lat muzealnicy organizują  dodatkowo, w miesiącach letnich, spotkania z żywą historią w Bramie Targowej, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodych elblążan i turystów.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wśród mieszkańców cykliczne działania muzeum, takie jak: Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Bałtycki Festiwal Nauki, Kawiarenka Historyczna Clio czy giełdy i targi staroci. Muzeum może poszczycić się także znaczącą ilością publikacji naukowych i popularnonaukowych, to m.in. Elbląskie Studia Muzealne czy wydana w tym roku jubileuszowa publikacja – Skarby Elbląskiego Muzeum.

Kategoria INNE - Pan Piotr Imiołczyk

Piotr Imiołczyk od prawie 30 lat pracuje w elbląskich szkołach jako nauczyciel historii wkładając w swoją pracę dużo serca i zaangażowania oraz prowadzi działalność w dziedzinie propagowania historii.

Większość wydarzeń, których jest inicjatorem, ma charakter cykliczny. Część z nich wpisała się na stałe w świadomość mieszkańców Elbląga i stanowi integralny element życia kulturalnego naszego miasta.

Jest to postać rozpoznawalna i utożsamiana z propagowaniem historii oraz wesołego i twórczego podejścia do jej nauczania.

Na szczególne wyróżnienie zasługują jego działania podczas uroczystości państwowych w 2014 r. m.in. rocznica powstania styczniowego, rocznica powstania Armii Krajowej, 70. rocznica wybuchu powstania warszawskiego i inscenizacja „Barykada ‘44”, obchody Narodowego Święta Niepodległości i wiele innych.

Oprócz działań jakie podejmuje przy świętach patriotycznych, chętnie włącza się w organizowanie innych przedsięwzięć kulturalnych. Przez dwa lata też prowadził ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie.

Kategoria Inne - Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”

Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” powstał w listopadzie 1998 r., od piętnastu lat prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji ruchowej i społecznej oraz integracji przez sport osób niepełnosprawnych ruchowo w woj. warmińsko–mazurskim. Podstawowym celem jest rehabilitacja poprzez sport dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

IKS ATAK był organizatorem wielu imprez integracyjnych, obozów oraz Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, Pucharów Europy, Mistrzostw Europy oraz turniejów międzynarodowych w piłce siatkowej na siedząco, stojąco i w hokeja.

W 2014 roku największym przedsięwzięciem Klubu była organizacja Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn. Wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez sportowych osób niepełnosprawnych wpłynęło również na przyznanie IKS ATAK Elbląg organizacji pierwszych w historii Mistrzostw Świata w plażowej piłce siatkowej osób niepełnosprawnych, które odbędą się w przyszłym roku w Sztutowie.

Galeria zdjęć

Elbląski Klaster Turystyczny został założony 2 czerwca 2011 roku. W skład klastra weszły łącznie 32 podmioty. Klaster stanowi platformę współpracy między firmami, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, organami władzy samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami naukowymi i najpełniej wykorzysta zgromadzony w nich potencjał do realizacji wspólnego celu jakim jest rozwój turystyki i promocja miasta Elbląga i regionu. Klaster współpracuje z Katedrą Polityki Gospodarczej i Regionalnej przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Współpraca oparta jest na transferze wiedzy i rozwiązań innowacyjnych.

Ponadto Klaster wyznaczył sobie m.in. za cele:

-Kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta Elbląga i Regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Stworzenie sieci współpracy w obszarze turystyki umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału członków klastra.

-Branie udziału w budowie strategii turystycznej Elbląga i Regionu oraz innych dokumentów programowych dotyczących rozwoju turystyki w mieście Elblągu i Regionie.

-Nawiązanie współpracy z administracją publiczną, uczelniami i szkołami o profilu turystycznym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze turystyki.

Rozwój przedsiębiorczości branży turystycznej i około turystycznej.

-Elbląski Klaster Turystyczny (EKT) jest czynnie zaangażowany w projekt transgranicznych związany z wytyczeniem „Szlaku Św. Jakuba” – inicjatywy kulturalno-naukowej o szerokim wydźwięku społecznym. Szlak przebiega przez tereny wzdłuż morza Bałtyckiego i Zalewu Wiślanego od Litwy przez Rosję, Polskę do Niemiec a dalej do Hiszpanii do Santiago de Compostella..

Klaster podjął inicjatywę mającą na celu stworzenie szlaku konnego po Wysoczyźnie Elbląskiej. Projekt stanowi duża pętla okalająca całą Wysoczyznę od Elbląga, przez Zastawno, do Braniewa i z powrotem przez plaże Zalewu Wiślanego, po Tolkmicko do Elbląga wraz z przejazdem przez środek Wysoczyzny, na wysokości Milejewa, który umożliwia pokonanie trasy na zasadzie małej pętli stanowiącej połowę dużej od strony Braniewa lub Elbląga.

Elbląski Klaster Turystyczny jest również zaangażowany we współpracę z lokalnym samorządem. Głównym obszarem działalności jest współpraca na rzecz promocji Elbląga i regiony na terenie Obwodu Kaliningradzkiego i w samym Kaliningradzie. Klaster we współpracy z Urzędem Miejskim w Elblągu cyklicznie bierze udział w targach „Jantur” w Kaliningradzie oraz innych wydarzeniach gospodarczych i kulturalnych propagujących ścisłą współpraca z przedstawicielami lokalnego rynku turystycznego w ramach wzajemnych relacji gospodarczych w obrębie działalności turystycznej. Klaster organizował i uczestniczył w spotkaniach „biznes to biznes” dla podmiotów prywatnych z Elbląga i Rosji. Długotrwała działalność w zakresie międzynarodowych kontaktów z podmiotami z Obwodu Kaliningradzkiego zaowocowała podpisaniem porozumienia o współpracy Elbląskiego Klastra Turystycznego z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo-Handlową. W następstwie udanej kooperacji z Izba, EKT zarekomendował i wsparł inicjatywę parafowania analogicznego dokumentu pomiędzy Izbą, a Elbląską Radą Klastrów. Przedstawiciele Klastra prowadzą stałą współpracę z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Kaliningradzie, które z każdym kolejnym rokiem przynosi nowe inicjatywy ukierunkowane na promocję Elbląga i regionu.

Przedstawiciele Elbląskiego Klastra Turystycznego są również współtwórcami Elbląskiej Rady Klastrów, którą od momentu jej powołania wspierają. Aktualnie są zaangażowani w prace Rady, która ma na celu wspierania elbląskich przedsiębiorców. Docelowo inicjatywa ma konsolidować elbląski sektor prywatny poprzez działania ukierunkowane branżowo i wykorzystujące w perspektywie fundusze Unii Europejskiej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE