ERKON otrzymał tytuł „Dobra praktyka EFS na Warmii i Mazurach” 2014

fot. www.olsztyn24.com
Podczas konferencji podsumowującej wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim pt.: „Człowiek podstawą rozwoju regionu”, która odbyła się 5 listopada 2014 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie przedstawiciele ERKON Pani Beata Wrzosek i Pan Krzysztof Grablewski odebrali nagrodę „Dobra praktyka EFS na Warmii i Mazurach” 2014. W kategorii Rynek Pracy projekt Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych PRACA=SAMODZIELNOŚĆ otrzymał tytuł „Dobra praktyka EFS na Warmii i Mazurach” 2014.

Zwycięski projekt „Praca Samodzielność” zrealizowany został w dwoma partnerami niemieckimi, Zakładał wypracowanie 3 Modeli zatrudnienia Wspomaganego dla 3 konkretnych grup niepełnosprawności: niepełnosprawność intelektualna, psychiczna i słuchowa w oparciu o doświadczenia i rozwiązania niemieckie w tym obszarze. Czyli zaadaptowanie skutecznych rozwiązań do warunków polskich w oparciu o już wypracowane metody...światowe, ale i rodzime -  ERKON-owskie. Wskaźnik zatrudnienia (czyli skuteczności wypracowanych narzędzi) wyniósł ponad 70%. To niespotykany w skali krajowej wynik. Szczególnie w odniesieniu do paralelnego prowadzenia trzech różnych Modeli.