Zebrali prawie 4,5 tony żywności

Bank Żywności serdecznie dziękuje elblążanom za wszystkie dary złożone w koszach Banku w czasie zbiórki Podziel się Posiłkiem. Zbiórka się udała: zebraliśmy ponad 4,3 tony produktów spożywczych w 24 sklepach w Elblągu oraz 130 kg w Jegłowniku.Zgodnie sugestią Federacji Polskich Banków Żywności przeważają artykuły szczególnie przydatne dla dzieci: płatki śniadaniowe, mleko, ryż, cukier, makaron. Jest sporo oleju, nieco mniej iż zwykle słodyczy. Wszystkie te produkty jeszcze w tym tygodniu trafią do placówek prowadzących dożywianie dzieci i młodzieży, do organizacji opiekujących się dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi, a także do wielodzietnych rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Zbiórka mogła się udać dzięki pracy około 400 wolontariuszy, wśród których byli uczniowie elbląskich szkół ponadpodstawowych oraz wolontariusze z Kościoła Chrześcijan Baptystów, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenia KARAN, Środowiskowego Hufca Pracy,  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych nr 1 i 2, Stowarzyszenia Integracyjnego RAZEM, Stowarzyszenia Przyjazny Krąg, Klubu Abstynenta Żuławy, Burs nr 3 i 4 oraz Banku Żywności.

W transporcie ze sklepów pomogły firmy: Zakład Sprzątania MOP 83 oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.

Wolontariuszom i sponsorom ogromne dzięki!

Zarząd i pracownicy Banku Żywności