Elbląg na 136 stronach

Renowacje i zabytki
Architektura Elbląga zdominowała trzeci numer branżowego kwartalnika „Renowacje i zabytki”. To najpopularniejsze pismo tego typu w Polsce, szeroko opisujące zagadnienia zabytkowej architektury oraz jej renowacji. Aktualny numer, ukazujący się przy okazji 777-lecia Elbląga, ma promować osiągnięcia w dziedzinie odbudowy i konserwacji zabytków, jak również inicjować dyskusję na temat jakości architektury w naszym mieście.

O kulisach przygotowania aktualnego numeru pisaliśmy w czerwcu w artykule „Elbląg w ekskluzywnym gronie” - czytaj. Wydanie numeru, który dystrybuowany jest w całej Polsce, możliwe było dzięki zakupowi przez Miasto część nakładu (2.000 sztuk). Kwartalnik można już od dziś nabyć w niższej cenie 14 zł i 17 gr. w punkcie Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim.

Zachęcamy do lektury.

Renowacje i zabytki