Elbląg konsultuje

W czwartek 2. października br. o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim odbędą się konsultacje dot. regulaminu projektu „Elbląg konsultuje”. Projekt ten jest realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Partnerem wspierającym w projekcie jest Urząd Miejski.
Celem wdrożenia projektu „Elbląg konsultuje” jest  umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji, wpływających na sposób lub jakość ich życia. Efektem rozpowszechnienia konsultacji, powinna być aktywizacja środowisk lokalnych, rozwój samorządności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie miasta, a także poprawa współpracy organów miasta z mieszkańcami. Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Regulamin - projekt