Budżet Obywatelski – wnioski ocenione, czas na ankiety

budżet obywatelski
III edycja Budżetu Obywatelskiego wchodzi w decydującą fazę. Przed nami głosowanie poprzez ankiety, które już od przyszłego tygodnia dystrybuowane będą na terenie miasta i umieszczone na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu. Przygotowanie ankiet poprzedziła praca urzędników, która polegała na ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków, a także oszacowaniu kosztów realizacji każdego zadania.

Łącznie złożono 471. wniosków. W tej liczbie są również inicjatywy ogólnomiejskie, to nowość tej edycji, a więc zadania, które wykraczają poza ramy dzielnic i mają służyć ogółowi mieszkańców.

Przypadki, które trzeba znać
- Negatywnie zostały ocenione wnioski, które nie dotyczyły terenów miejskich. Drugim przypadkiem wystawienia negatywnej oceny było znaczne przekroczenie budżetu, który dla każdego okręgu wynosił 400.000 zł, choć i tu, jeśli była taka możliwość, starano się wydzielić zakres prac możliwy do zrealizowania w powyższej kwocie.  

- Zdarzały się wnioski, które złożone zostały jako pomysły dla poszczególnych okręgów, jednak ich szerszy charakter spowodował, że trafiły do inicjatyw ogólnomiejskich (np. zagospodarowanie przestrzeni parków miejskich). Były też sytuacje odwrotne, a więc wnioski złożone jako inicjatywy ogólnomiejskie, które dotyczyły zadań w poszczególnych okręgach. W tym przypadku zdecydowano o przeniesieniu tych zadań właśnie do okręgów.

- I wreszcie wnioski, które zawierały propozycje realizacji tych samych zadań. W tym wypadku łączono podobne pomysły w jedno zadanie.

Wszystkie wnioski, zarówno te zaopiniowane pozytywnie, jak i negatywnie, można przeglądać na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu. Oczywiście w ankietach znajdą się już tylko zadania, które uzyskały pozytywną opinię.

Ankiety i co dalej
Głosowanie, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu potrwa do 13 października br. Przypominamy, że aby poprawnie zagłosować trzeba w ankiecie podać swój pesel oraz serię i numer dowodu osobistego. Ma to zapobiec ewentualnym przypadkom głosowania wielokrotnego i poprzez osoby trzecie.

Zachęcamy do głosowania!