Dialog społeczny w działalności związków zawodowych

Wczoraj prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz wiceprezydenci Marek Pruszak i Janusz Hajdukowski brali udział w konferencji pn. " Wzmocnienie potencjału NSZZ Solidarność - jako uczestnika dialogu społecznego". - Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i poziomu wiedzy oraz wzmocnienie grupy eksperckiej Liderów Dialogu Społecznego jako liderów związkowych uczestniczących w dialogu społecznym na szczeblu zakładowym oraz wzmocnienie i powiększenie eksperckiej grupy trenerów w Regionu Elbląskiego, których zadaniem będzie szkolenie szeregowych członków związku, co spowoduje wzrost efektywności funkcjonowania związku jako partnera dialogu społecznego- mówił przewodniczący zarządu regiony NSZZ Solidarność Jan Fiodorowicz.

 

Cele szczegółowe projektu to przeszkolenie 52 członków związku z czego (10K i 16M) w ramach grupy Liderów Dialogu Społecznego i (13K i 13M) osób które powiększą grupę ekspercką co spowoduje wzrost ich poziomu wiedzy z zakresu: prowadzenia dialogu społecznego, prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania związków zawodowych, funkcji i roli społecznej inspekcji pracy, przełamywania barier komunikacyjnych w procesie dialogu społecznego w miejscu pracy, umiejętności współpracy i komunikowania się ze społeczeństwem za pomocą przekazu medialnego. Przekazanie wiedzy reprezentantom pracowników o roli i możliwościach związku w dialogu z pracodawcą. Stworzenie platformy interaktywnej do przekazywania informacjo oraz wsparcia grup eksperckich w prowadzeniu dialogu społecznego.

Kompromis jest najważniejszy

- Dialog to jest ważny element współżycia społecznego. Prezydent jest organizatorem założycielskim dla firm komunalnych i szkół co daje razem zatrudnienie dla około 10 tys osób - mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - NSZZ Solidarność jest dla mnie partnerem do dialogu. Czasem mimo różnicy zdań można wypracować kompromis bo on jest najważniejszy. Tak było w przypadku oświaty. Pierwszy raz od wielu lat grupa pracowników obsługi szkół dostała podwyżki. Udało się też wypracować kompromis w szpitalu miejskim. Trzeba zaznaczyć, że nie raz do kompromisu dochodzimy po długich dyskusjach, ale zawsze wypracowujemy konsensus - zakończył Jerzy Wilk.

Najważniejsi są ludzie

- W naszej spółce działają dwie centrale związkowe, dialog prowadzony jest permanentnie bo firma jest w trudnej sytuacji. Jednak uważam, że w takich sytuacjach emocje powinny być wyciszone, a rozmowa powinna dotyczyć indywidualnie każdego pracownika. W tej firmie w przeszłości dokonywano gwałtownych zmian pracowniczych dlatego wielu z nich odchodziło, a byli to świetni fachowcy. Nie ukrywam, że decyzje tę spowodowały utrudnienia w funkcjonowaniu firmy. Trzeba pamiętać, że najważniejsi są ludzie, bo to oni tworzą firmę - mówił Michał Wawryn dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

W konferencji udział wzięły także radne Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Adamowicz oraz Jolanta Lisewski.