Działalność handlowa we Wszystkich Świętych

W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych informujemy, że organizacją udostępniania stanowisk na zajęcie pasa drogowego na działalność handlową przy cmentarzu przy ul. Kościuszki i ul. Agrykola w Elblągu, zgodnie ze swoimi kompetencjami, zajmuje się Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. Wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia stanowisk handlowych należy składać w siedzibie Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Pion ds. Zarządzania Drogami przy ul. Czerwonego Krzyża 2, do dnia 3 października br.

We wniosku należy określić powierzchnię zajęcia pasa drogowego pod stanowiska handlowe oraz okres zajęcia. Planujemy, że handel w okresie święta Wszystkich Świętych będzie odbywał się w dniach od 25.10.2014 r. do 03.11.2014 r. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu (link do strony: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/15165) lub w siedzibie Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Pion ds. Zarządzania Drogami przy ul. Czerwonego Krzyża 2, pok. nr 6.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia działalności handlowej stanowi iloczyn metrów kwadratowych powierzchni zajętej pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty ustalonej uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, z późn. zm. Stawka opłaty za zajęcie 1m2 za dzień wynosi 10 zł.

Jednocześnie informujemy, że losowanie stanowisk handlowych przy ul. Kościuszki i ul. Agrykola (zgodnie z zasadami udostępniania stanowisk na zajęcie pasa drogowego na działalność handlową) zostanie przeprowadzone w dniu 13.10.2014 r., o godzinie 10 00, w sali 301 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w Elblągu. Po tym dniu zostaną wydane decyzje administracyjne zezwalające na działalność handlową w związku ze świętem Wszystkich Świętych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Czerwonego Krzyża 2, I piętro, pok. 6
tel. 55 239 32 96;   55 239 32 43