Otwarte konsultacje dotyczące rozwoju obszarów Zalewu Wiślanego

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk wraz z Instytutem Badawczym IPC SP. Z O.O. z Wrocławia zapraszają mieszkańców na otwarte konsultacje "Strategia Przyszłych Wspólnych Działań na Obszarze Zalewu Wiślanego". Spotkania odbywać się będą w ramach projektu pn.: „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013”.

Głównym celem projektu jest rozpoznanie możliwości pełnego wykorzystania potencjału gospodarczo-społecznego obszarów położonych nad Zalewem Wiślanym. Wypracowane w ramach projektu rozwiązania mają stanowić bazę dla kolejnych polsko-rosyjskich przedsięwzięć sprzyjających podniesieniu dynamiki rozwoju obszaru Zalewu Wiślanego.

Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag na temat przyszłego rozwoju obszaru Zalewu Wiślanego.

Spotkania odbędą się w dniach 16-17 września 2014 r. wg następującego harmonogramu:
•    16.09.2014r.,  godz.15.00-17.00, Krynica Morska, Hotel Kahlberg, ul. Bosmańska 1
•    16.09.2014r.,  godz. 18.30-20.30, Elbląg, Ratusz Staromiejski, Stary Rynek 25  
•    17.09.2014r., godz. 13.00-15.00, Braniewo, Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111
•    17.09.2014r., godz. 16.30- 18.30, Tolkmicko, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Świętojańska 1
Program konsultacji:
1.Prezentacja strategii:
•    wybrane wyniki analizy uwarunkowań społeczno-ekonomicznych: identyfikacja problemów i barier, pola współpracy;
•    wizja, misja, cele strategiczne i operacyjne.
2.Dyskusja nt. wizji i możliwych wspólnych działań – projekty kluczowe / priorytetowe.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH !

W załączniku Projekt - Strategia przyszłych wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego.