Straż miejska się zmienia

Prezydent Jerzy Wilk z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Straży Miejskiej, spotkał się z elbląskimi strażnikami. W trakcie spotkania siedmioro funkcjonariuszy otrzymało od prezydenta podziękowania za sumienną i rzetelną pracę. Z kolei komendant straży miejskiej Jan Korzeniowski przedstawił prezydentowi główne założenia reorganizacji elbląskiej straży.

Przypomnijmy: po tym jak na czerwcowej sesji radni PO, SLD i Komitetu Witolda Wróblewskiego nie wyrazili zgody na likwidację straży miejskiej, prezydent Jerzy Wilk zapowiedział reformę tej jednostki. Jednocześnie zobowiązał komendanta Korzeniowskiego do przygotowania nowej strategii funkcjonowania straży.

Przede wszystkim głównymi zadaniami elbląskich strażników będzie dbanie o ład i porządek w mieście. Poszczególni strażnicy będą odpowiadali za określone rejony Elbląga i ściśle współpracowali z dzielnicowymi. Ich zadaniem będzie m.in. przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz ujawnianie nielegalnych wysypisk bądź zaniedbanych miejsc – do tych działań w strukturach elbląskiej straży ma być również wyodrębniony specjalny Eko-Patrol. Strażnicy mają również przypominać właścicielom psów o obowiązku sprzątania po swoich pupilach., który będzie realizował tego typu zadania.

Kolejnym priorytetem strażników będzie bezpieczeństwo. Tu duży nacisk zostanie położony na prewencję. Funkcjonariusze będą prowadzili pogadanki w przedszkolach i szkołach, dotyczące m.in. bezpieczeństwa dzieci podczas, w drodze do i ze szkoły, będą uczyli dzieci jak zachować się w przypadku spotkania z agresywnym psem, ale także będą prowadzili edukację ekologiczną dotyczącą segregacji odpadów. A przez pierwsze tygodnie września będą pełnili dyżury w pobliżu ruchliwych skrzyżowań znajdujących się nieopodal szkół.

Działania prewencyjne będą prowadzone również wobec kierowców, choć rażące łamanie przepisów – a z takimi sprawami często zwracają się do strażników sami mieszkańcy – mogą być karane mandatami.

Zmianie ulegnie służba patrolowo-interwencyjna. Ma być m.in. więcej patroli łączonych (policjant – strażnik miejski) oraz patrole w weekendy – strażnicy będą też zabezpieczali imprezy masowe odbywające się na terenie miasta.

Te działania mają sprawić, że mieszkańcy zmienią swoją ocenę strażników miejskich.

- Chociaż wiele osób już docenia naszą pracę na rzecz elblążan. Świadczą o tym liczne podziękowania, które otrzymujemy od mieszkańców  – mówi Komendant Korzeniowski.

Reforma straży będzie wdrażana od początku września.