Utrudnienia na Moście Dolnym

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, iż od 1 września nastąpią utrudnieniu w ruchu kołowym i pieszym na Moście Dolnym w ciągu ulic Studziennej i Orlej. Utrudnienia mają związek z wykonywaniem prac naprawczych w nawierzchni mostu i będą polegały na zawężeniu szerokości pasa jezdni do 3 m oraz czasowym wstrzymaniu ruchu pieszego na jednym z chodników. Roboty realizowane będą w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę mostów, firmę Warbud S.A. Planowany czas wykonywania robót naprawczych – około 2 tygodni. Prosimy o zachowanie ostrożności.