Budżet Obywatelski - jak przebiegają prace?

bo
Po weryfikacji formalnej wniosków, trwają obecnie w Urzędzie Miejskim prace związane ze sprawdzeniem możliwości realizacji pomysłów złożonych przez elblążan w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Prezydent i wiceprezydenci zapoznają się z wnioskami, dyrektorzy departamentów szczegółowo je analizują, szacują koszty, a także ustalają dokładną lokalizację terenu, którego dany wniosek dotyczy. Podobnie jak w poprzednich edycjach, najwięcej propozycji związanych jest z poprawą jakości dróg i chodników oraz zagospodarowaniem różnego rodzaju placów. Stąd największa liczba propozycji do opiniowana znajduje się w Departamencie Rozwoju Inwestycji i Dróg oraz w Departamencie Gospodarki Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Opiniowanie wniosków potrwa do 12 sierpnia.

Rekomendacje Departamentów są na bieżąco przekazywane Skarbnikowi Miasta, który tworzy listę wszystkich propozycji budżetowych możliwych do realizacji, tzn. takich, które zlokalizowane są na terenach miejskich i służą mieszkańcom całego miasta, a których wartość nie przekracza 400 tys. zł w przypadku zadań okręgowych i 500 tys. zł w przypadku zadań ogólnomiejskich. Do 2 września taka lista będzie przedstawiona prezydentowi. Następnie, zatwierdzone przez Prezydenta Miasta propozycje, z podziałem na poszczególne okręgi wyborcze oraz inicjatywy ogólnomiejskie, zostaną umieszczone w ankietach. Opracowanie ankiet potrwa do 16 września.
Od 22 września do 2 października ankiety będą dostarczane do mieszkańców naszego miasta. Jednocześnie będą one dostępne w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego w sekcji MIESZKAŃCY.

Do 13 października na poszczególne projekty będzie można głosować za pomocą ankiet i w internecie. Ostatecznie, po zliczeniu głosów, okaże się jakie zadania dotyczące Budżetu Obywatelskiego znajdą się w projekcie Budżetu Miasta na rok 2015.