Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Grażyna Kluge

Grażyna Kluge
Wiceprezydent Elbląga Grażyna Kluge reprezentować będzie Miasto podczas konferencji "Wspólna odpowiedzialność - jak zwiększyć skuteczność i obecność CSR w UE" , która odbędzie się 5 września w  Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Gospodarki i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem Branżowym wydarzenia jest Grupa Żywiec, która jest także gospodarzem sesji Dialog Społeczny.
Do grona panelistów sesji zaproszono światowej klasy specjalistów zajmujących się tematyką zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej: Willa Daya (były przewodniczący Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju rządu Wielkiej Brytanii) i Sue Riddelstone (londyńska Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju). W panelu wystąpi także prezes Grupy Żywiec, Xavier Belison, a także Grażyna Kluge wiceprezydent Elbląga.

Podczas sesji poruszone zostaną następujące kwestie:

- Co to jest i na czym polega dialog społeczny?

- Dialog społeczny jako kompleksowe i nowatorskie narzędzie pozwalające, w sposób odpowiedni do wyzwań, realizować zadania w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

- Szanse i efekty tego rodzaju komunikacji z partnerami społecznymi.

- Długoterminowe korzyści dla firmy i partnerów wynikające z procesu.

- Dobre praktyki z krajów UE.

- Ryzyka związane z nieumiejętnie przeprowadzonym dialogiem.

- Dialog społeczny jako sposób aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych.