Więcej detektorów, więcej bezpieczeństwa

uwaga - tlenek węgla
W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników lokali gminnych, Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu dokonał, kolejnego już, zakupu detektorów tlenku węgla z wyświetlaczem LCD.

Zgodnie z zawartą umową termin dostawy zaplanowano do 15 sierpnia br. W bieżącym roku ZBK zakupi 144 detektory, co oznacza, że w ciągu ostatnich 5 lat ogółem zamontowanych zostanie 1687 sztuk tych urządzeń.

Czujniki, które zostaną dostarczone w sierpniu (model: 5DCO) chronią przed śmiertelnie niebezpiecznym gazem jakim jest tlenek węgla, przez ciągłe monitorowanie pomieszczeń mieszkalnych pod kątem jego obecności. Urządzenie posiadać będzie panel LCD, na którym wyświetla się aktualny poziom stężenia CO.

Najczęstszymi źródłami wydzielania tlenku węgla są nieprawidłowo zamontowane, rozregulowane lub niewłaściwie użytkowane urządzenia do podgrzewania wody, przenośne, gazowe ogrzewacze pomieszczeń, kominki, piece kaflowe, kuchnie. Duże niebezpieczeństwo stanowią również zablokowane lub nieszczelne przewody kominowe oraz zaklejone przez mieszkańców kratki wentylacyjne, poprzez które nie odbywa się wymiana powietrza.

Jednocześnie Zarząd Budynków Komunalnych przypomina mieszkańcom, których lokale są wyposażone w detektory o regularnej wymianie baterii.

kilka zasad