ERKON wyróżniony na arenie ogólnopolskiej

erkon
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych wygrała drugą edycję konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”.

Celem tego konkursu było wyłonienie projektów najbardziej innowacyjnych oraz najlepszych - w kategorii współpraca ponadnarodowa, realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Nagroda przyznana została za projekt Praca=samodzielność”. Konkurs organizowany jest przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich – powołane przez Ministra Rozwoju Regionalnego  

„Praca=Samodzielność” to projekt realizowany w partnerstwie z dwoma niemieckimi organizacjami Remstal Werkstatten der Diakonie Statten e.V. orazPaulinenpflege Winnenden e.V. dotyczący osób o niepełnosprawności słuchowej, psychicznej lub intelektualnej. Realizowany był zarówno w Elblągu jak i Olsztynie.

Szerokie spektrum nowatorskich form wsparcia, którymi objęci zostali beneficjenci projektu, uwzględniało specyficzne potrzeby przedstawicieli poszczególnych grup osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie: w tym m.in. tłumacza języka migowego.

Podczas trwania projektu, w oparciu o wieloletnie doświadczenia partnerów zagranicznych, wypracowano 3 modele dotyczące  zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną oraz słuchową.

Wiele skutecznych strategii i rozwiązań realizowanych w Niemczech zaadaptowano do powstałych 3 Modeli Zatrudniania Wspomaganego. W efekcie wdrażania tych Modeli ERKON osiągnął imponujący wskaźnik zatrudnialności na poziomie – 63,3%. Jest to niespotykany w skali kraju wynik dla grupy osób z takimi dysfunkcjami.

Rozwiązania wypracowane podczas trwania projektu i dostosowane do polskiego rynku pracy zostały zaprezentowane w podręczniku wdrożenia modeli zatrudnienia wspomaganego „Razem do pracy”. W publikacji tej znajduje się opis metod oraz praktyczne wzory dokumentów do wykorzystania przez osoby zajmujące się aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych zarówno na terenie  naszego regionu, jak i całego kraju.