Elbląg w ekskluzywnym gronie

Trwają przygotowania do wydania kolejnego numeru kwartalnika „Renowacje i Zabytki”, który będzie poświęcony Elblągowi. W trakcie dzisiejszego  spotkania Edward Hard – redaktor naczelny kwartalnika i Dariusz Barton – Miejski Konserwator Zabytków omawiali sprawy techniczne oraz  materiały przygotowane do zamieszczenia w elbląskim zeszycie, który ukaże się po wakacjach, w ostatnich miesiącach obchodów 777-lecia miasta.


Od kilku lat na łamach wydawanego w Krakowie kwartalnika w ramach cyklu „Miasta Polskie”  są prezentowane wybrane miasta, a artykuły są przygotowywana we współpracy z miejscowymi służbami konserwatorskimi oraz wydziałami architektury.  Teksty zawierają część historyczną i architektoniczno-urbanistyczną, a także przedstawiają najciekawsze realizowane inwestycje miejskie, a także wykazują istotne dla danego miasta obiekty wraz z kierunkami rozwoju. W ramach cyklu zaprezentowano już  Wrocław, Łódź, Opole, Gdynię, Przemyśl, Lublin, Szczecin, Poznań, Warszawę, Kielce, Zamość, Gdańsk, Olsztyn., Radom. Kolejny numer będzie  poświęcony  naszemu miastu.


Dlaczego Elbląg? - Edward Hardt: „jest to ciekawe miasto i prowadzona od lat rekonstrukcja Starówki, co sprawia, że w skali Polski, a nawet Europy jest ona specyficzna. Jest tutaj dużo bardzo  ciekawych miejsc” .


Prezentacja walorów architektonicznych Elbląga wraz z problematyką zachowania i odtwarzania jego dawnego wyglądu sprawi, że nasze miasto zostanie przybliżone nie tylko polskiemu czytelnikowi. Zeszyt poświęcony Elblągowi, dzięki decyzji podjętej w Biurze Prezydenta Miasta,  po raz pierwszy zostanie wydany w wersji polskiej i angielskiej.


Autorami tekstów są elbląscy autorzy od dawna z powodzeniem badający przeszłość oraz teraźniejszość naszego miasta m.in. Elżbieta Bukowska, Wiesława Rynkiewicz-Domino, Jerzy Domino, Jolanta Barton-Piórkowska, Grażyna Nawrolska, Tomasz Gliniecki, Katarzyna Wiśniewska, Dariusz Barton, Jarosław Denisiuk.


Elbląg znajdzie się więc w gronie najciekawszych pod względem architektonicznym miast Polski oraz Europy. Kwartalnik „Renowacje i Zabytki” swoje łamy poświęcił też zabytkom Budapesztu, Rzymu, Wiednia, Sankt Petersburga, Odessy i Lwowa.