Ekologia i Geografia Bałtyku

Elbląg to miasto, którego historia jest silnie związana z morzem. Jego obecny rozwój jako węzła komunikacyjnego na wschodniej granicy Unii Europejskiej odkrywa przed mieszkańcami nowe perspektywy. Jednakże fakt ten wymaga budzenia świadomości morskiej i ekologicznej społeczeństwa lokalnego, a także znajomości specyficznego środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego i Zalewu Wiślanego. Stąd 22 maja w IV Liceum Ogólnokształcącym odbył się już po raz 14. finał międzyszkolnego konkursu Ekologia i Geografia Bałtyku. Udział wzięli uczniowie z elbląskich szkół ponadgimnazjalanych oraz liceów  ogólnokształcących w Pasłęku i Braniewie.

W tym roku uczniowie na etapie szkolnym musieli przygotować biuletyn na temat: Morze Bałtyckie źródłem zdrowej żywności. Etap międzyszkolny polegał na rozwiązaniu testu, zawierającego zadania z zakresu ekologii i geografii Bałtyku. Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali uczniowie z liceów: pasłęckiego i dwóch elbląskich. Nazwiska zwycięzców można znaleźć na stronie internetowej IV Liceum w zakładce Geografia Bałtyku http://www.4loelblag.pl/geografia-baltyku/wyniki.html. Złożone przez uczestników biuletyny dostępne są pod adresem: http://www.4loelblag.pl/ekologia/konkursy.html. Organizatorzy corocznie przewidują również warsztaty terenowe, z których oprócz uczestników konkursu korzystają nauczyciele. W tym roku były to zajęcia w nowootwartej stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Milejewie. Organizatorami konkursu i autorami pytań, a także materiałów dydaktycznych, przydatnych uczniom, są: mgr Ewa Cygan-Sidorkiewicz i dr Sylwester Stanicki. Wsparcia finansowego udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem kierownika Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, mgr Wiesławy Kamińskiej.