Intergacja przez sztukę

20 maja 2014 roku w murach Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida odbył się wernisaż XIII Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego Oddziałów i Klas Integracyjnych RAZEM.  Celem cyklicznego przedsięwzięcia jest kształtowanie poprzez artystyczne środki wyrazu osobowości młodych ludzi otwartych na drugiego człowieka, tolerancyjnych wobec pozornej odmienności. Uwypuklenie wartości integracji i wzajemnych korzyści jakie za sobą niesie.
Na konkurs, pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga, organizowany przez Zespół Szkół nr 2 wpłynęło 723 prae z kraju i zagranicy. Jury, w skład którego weszli artyści plastycy: Alicja Majkowska, Zbigniew Opalewski oraz wicedyrektor szkoły Lidia Ścibisz przyznało 4 główne nagrody w czterech kategoriach: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI i gimnazjum oraz 26 wyróżnień.


Na uroczystą galę przybyli Dyrektor Departamentu Edukacji Pani Iwona Mikulska, przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty Pan Łukasz Kogut, konsultant ds. integracji Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu Pani Marlena Szwemińska, artysta plastyk Pan Bogdan Kiliński, przedstawiciele sponsorów (Elbląski Klub Rotary, Stowarzyszenie Mrowisko, Rada Rodziców przy ZS nr 2, Piekarnia Warmińska, firma VERCOM Sp. z o.o.), przyjaciele szkoły, a przede wszystkim laureaci. Program artystyczny O Michasi, która szukała przyjaciela przygotowała klasa III b pod kierunkiem Pań: Małgorzaty Andrzejewskiej i Ewy Cichońskiej oraz zespół muzyczny SZUM, działający przy ZS nr 2 w Elblągu.


Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bowiem radość tworzenia jest uniwersalnym sposobem komunikowania się się z ludźmi, wyrażania myśli, emocji.